Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  KULTÚRA, ŠPORT
publikované: 25.05.2017 - 09:18  //  aktualizácia: 17.09.2018 - 12:51  //  zobrazené: 34099

Kronika mesta

Zápisy do kroniky mesta sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch. Zápisy dokumentujú spoločensko-politický a hospodársky vývoj mesta a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe, ktorá sa žila a ľuďoch, ktorí tu pôsobili a ovplyvnili dianie v meste. Kronikár pri získavaní podkladov spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami na území mesta. Kronikára vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta.

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!