Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 25, 2024
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE   >  Informácie z.č.211/2000

Žiadosť o informáciu (z. č. 211/2000)

Pri akýchkoľvek problémoch s odosielaním žiadosti kontaktujte administrátora!

Tento formulár slúži pre získanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 a je jednou z možností ako získavať informácie z prostredia orgánov verejnej správy.

Pred odoslaním si preverte správnosť vyplnenia políčok s kontaktnými údajmi. V prípade, že nebudú vyplnené správne, Vás nevieme kontaktovať a riešiť požadovaný informáciu.

PRÍLOHY

Prevádzkovateľ sa zaväzuje

neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

Upozornenie !

Žiadosti sú vybavované najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa doplnenia žiadosti

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!