Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 20.10.2017 - 10:01  //  aktualizácia: 15.05.2023 - 10:25  //  zobrazené: 24668

FOND Pro Senica

Prehľad schválených žiadostí do 3.320 € vrátane (od roku 2019 do 3.000 €)

 

Prehľad schválených žiadostí nad 3.320 € (od roku 2019 nad 3.000 €)

 

Prehľad vyplatených dotácií z rozpočtu mesta

 


 

 

Informácia pre občianske združenia

 

od 1.1.2019 vstúpil do platnosti zákon č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií, t.j. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy a organizácie s medzinárodným prvkom.

 

Mesto Senica nemôže poskytnúť dotáciu občianskym združeniam, ktoré nemajú v registri uvedené tieto údaje:

  1. názov a adresa sídla

  2. IČO

  3. právna forma

  4. identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, v rozsahu (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu)

 

Odkaz na text:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-8&sprava=upozornujeme-na-oznamovacie-povinnosti-mimovladnych-organizacii-suvisiace-s-pripravou-noveho-komplexneho-registra

 

Väčšina občianskych združení nemá v registri zapísaného štatutárneho zástupcu. Tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť podľa pokynov a poslať spolu s prílohami na Ministerstvo vnútra SR. Nezabudnite k tomu priložiť doklad o úhrade správneho poplatku 16,50 € vo forme kolku. V prípade, ak oznámenie zašlete do 30. júna 2019 na Ministerstvo vnútra SR, uvedený poplatok sa nevyberá.

TLAČIVO - Oznámenie aktuálnych údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu občianskeho združenia

Pokiaľ nebude mať občianske združenie v registri zapísaného štatutárneho zástupcu, nemôže byť s ním uzatvorená zmluva a poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!