Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov

Interpelácie poslancov

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

Dátum
  
Predkladateľ
  
Predmet interpelácie
  
10.03.2023
Dušan Podmajerský
10.03.2023
RNDr. Ľubica Krištofová
22.12.2022
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
22.12.2022
Mgr. Peter Hutta
30.06.2022
Mgr. Kristína Chudá
10.05.2022
RNDr. Ľubica Krištofová
08.03.2022
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
03.03.2022
Ing. Roman Sova
15.10.2021
RNDr. Ľubica Krištofová
15.10.2021
RNDr. Ľubica Krištofová
14.10.2021
RNDr. Ľubica Krištofová
13.10.2021
Ing. Roman Sova
13.10.2021
Ing. Roman Sova
13.10.2021
Ing. Roman Sova
14.07.2021
RNDr. Ľubica Krištofová
14.07.2021
Ing. Ľubica Vyletelová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!