Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov

Interpelácie poslancov

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

Dátum
  
Predkladateľ
  
Predmet interpelácie
  
24.10.2023
Ľubica Krištofová
24.10.2023
Roman Sova
24.10.2023
Branislav Grimm
04.08.2023
Mgr. Branislav Grimm
04.08.2023
Mgr. Branislav Grimm
04.08.2023
Mgr. Branislav Grimm
04.08.2023
Mgr. Branislav Grimm
04.08.2023
Mgr. Kristína Chudá
04.08.2023
Ing. Roman Sova
04.08.2023
Dušan Podmajerský
10.03.2023
Dušan Podmajerský
10.03.2023
RNDr. Ľubica Krištofová
22.12.2022
Ing. Jarmila Barcaj Drinková

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!