Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA
publikované: 09.05.2017 - 21:06  //  aktualizácia: 08.03.2024 - 07:48  //  zobrazené: 26810

Hlavný kontrolór mesta

Mgr. Tomáš MakasMgr. Tomáš Makas

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta, kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu mesta, ako aj nakladanie s majetkom mesta. Do funkcie ho zvolilo Mestské zastupiteľstvo Senica 8. februára 2024 na šesťročné obdobie.
 

Kontaktovať ho môžete:

e-mailom: tomas.makas@senica.sk

tel: 034/ 657 4889
 

 

 

 

 

 

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti upravuje zákon NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol novelizovaný z. č. 189/2023 Z.z. zo dňa 10.05.2023 s účinnosťou od 01.07.2023 a od 01.09.2023. Osobou, ktorá v meste Senica plní úlohy zodpovednej osoby je v zmysle zákona hlavný kontrolór.

Oznamovanie protispoločneskej činnosti v podmienkach mesta Senica od 01.09.2023

Vnútorný predpis - Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Etický kódex hlavného kontrolóra mesta

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!