Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  VOĽNÝ ČAS
publikované: 12.05.2017 - 12:10  //  aktualizácia: 10.06.2022 - 09:24  //  zobrazené: 15629

Náučný chodník

Náučný chodník vedie popri cyklotrase zo Senice na Kunovskú priehradu. Bol vybudovaný v rámci projektu „Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody“. Cezhraničným partnerom projektu je ZOO Hodonín, ktorá vďaka pánovi Ing. Jaroslavovi Hyjánkovi zastrešila celý projekt po odbornej stránke. Náučný chodník pozostáva z 9 informačných tabúľ, z ktorých sa každá venuje určitej téme z poznávania flóry a fauny okolia Senice a Kunovskej priehrady. Tri informačné tabule sú umiestnené na cyklotrase medzi  Kunovom a Senicou. Podávajú informáciu o rieke Teplici, o liečivých rastlinách a hmyze vyskytujúcom sa v okolí cyklotrasy.  Zostávajúcich šesť tabúľ sa nachádza v Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada. Obsahujú informácie o bezstavovcoch, rybách, plazoch a obojživelníkoch, cicavcoch, vtákoch, stromoch žijúcich a rastúcich v okolí priehrady. Náučný chodník je určený obyvateľom mesta Senica, návštevníkom, turistom, ale  predovšetkým žiakom základných a stredných škôl, ktorým poslúži pri získavaní a zdokonaľovaní vedomostí o prírode okolia Senice.

Sprievodnou aktivitou otvorenia náučného chodníka boli odborné prednášky z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a spoznávania prírody spojené s turistickou  vychádzkou po náučnom chodníku. Odborných prednášok sa zúčastnili žiaci piatych a šiestych ročníkov  Základnej školy na Sadovej ulici v Senici a Základnej školy Vančurova Hodonín. Prvá časť prednášok bola zameraná na biodiverzitu a ochranu rozmanitosti živočíšnych druhov. Druhá časť prednášok bola venovaná prírode okolia Senice so zameraním hlavne na liečivé bylinky. Každá trieda sa aktívne zapojila do tvorby životného prostredia zasadením stromčeka v rekreačnej oblasti. Odborné prednášky budú pokračovať a do konca realizácie projektu  sa ich zúčastnia aj žiaci ostatných základných škôl v Senici.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!