Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA
publikované: 22.05.2017 - 12:55  //  aktualizácia: 24.06.2024 - 13:32  //  zobrazené: 30669

Organizácie mesta

Zoznam právnických osôb,  ktorých je mesto zakladateľom resp. spoluzakladateľom :

 

Technické služby Senica, a.s. (pri založení s.r.o.), so sídlom Železničná 465, 905 01 Senica, IČO: 36 228 443, www.tssenica.sk

Mestská poliklinika Senica, a.s., sídlo Sotinská 1588/1, 905 01 Senica, IČO: 36 273 074, https://poliklinikase.sk

Mestský podnik služieb spol. s r.o., so sídl. Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, IČO: 31 424 287, www.mpssenica.sk

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o., so sídlom Tehelná č. 1152/53, 905 01, Senica, IČO: 44 525 371, www.rsms.sk

OMS ARENA Senica, a.s., so sídlom  Sadová 639/22,  905 01 Senica  (spolu so spoločnosťou   OMS, spol. s r.o., Senica), IČO: 36 752 673,

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., so sídlom Koreszkova 7, 909 82 Skalica (spolu Trnavským samosprávnym krajom, mestom Skalica, mestom Holíč a mestom   Gbely), IČO:  44 444 761, www.nspskalica.sk

Poliklinika Senica n.o., so sídlom  Sotinská č. 1588, 905 01 Senica, IČO:  36 084 212, www.poliklinikase.sk

Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o., so sídlom Štefánikova 1598/11B, 905 01 Senica, IČO: 36 084 603, www.zsssenica.sk

Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa „Závršie“, so sídlom Štefánikova 1408/56, Senica, IČO: 42 296 595

Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o., so sídlom Štefánikova 1318/69, Senica, IČO: 53 478 495, www.spms.sk

 

  • Zoznam organizácií  (rozpočtových,  príspevkových) v pôsobnosti mesta Senica

 

Základná škola, V. P. Tótha  32/7, Senica, IČO: 34028218, http://zs1senica.edupage.sk/

riaditeľ:  Mgr. Vladimír Šváček

Základná škola,   Komenského 959, Senica, IČO: 34028226, http://dvojkasenica.edupage.org/

riaditeľ:  PaedDr. Krzysztof  Siwiec

Základná škola, Sadová 620, Senica, IČO: 31827705, https://zs3senica.edupage.org/

riaditeľka:  Ing. Svetlana Chábelová

Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica, IČO: 42399769, http://zsmudrochova.edupage.org/

riaditeľka: RNDr. Anna  Parízková

Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica, IČO: 37838563, http://www.zus-senica.sk/

riaditeľ:  Mgr. Mirka Gáfriková

Centrum voľného času detí a mládeže, Sadová 646, Senica , IČO: 00400106, https://cvcsenica.edupage.org/

riaditeľ:  Mgr. Silvia Krišáková

Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2, Senica, IČO: 37840550, https://materskaskolasenica.webnode.sk/

riaditeľka:  Mgr. Renáta Rýzková

Mestské kultúrne stredisko Senica, Námestie oslobodenia 11/17,905  01  Senica, http://www.msks.senica.sk/

riaditeľ: Ing. Margaréta Ivanová

 

  • Zoznam  ďalších  právnických osôb, v ktorých má mesto Senica majetkový podiel, resp. je členom  :

Prima banka Slovensko, a.s. , Hodžova 11 , 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951

Združenie miest  a obcí  Slovenska, Bezručova 9, Bratislava, IČO:  00 584 614

Regionálna rozvojová agentúra Senica,  Námestie oslobodenia 9/21, 905 01 Senica, IČO: 37 840 100

Švajčiarsko – Slovenská obchodná komora, Michalská 12, 811 01 Bratislava, IČO: 42 183 839
MAS Záhorie, o.z. Štefánikova 1408/56, Senica, IČO: 42 401 844

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie, Obecný úrad Smrdáky, 906 03 Smrdáky, IČO: 42 292 174

Klaster cestovného ruchu - Západné Slovensko, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37840371

Senická regionálna  rozvojová  agentúra TTSK, Štefánikova 700, Senica, IČO: 37 840 274

Združenie miest a obcí Záhorie ( pôvodne ZOZO ), Nám. slobody 10, 909 01 Skalica, IČO: 34 076 336

 

  • Majetkový podiel mesta v  spoločnostiach:

 

Technické služby Senica, a.s.  – majetkový podiel 49%

Mestská poliklinika Senica, a.s. – majetkový podiel 100%

OMS ARENA Senica, a.s.  – majetkový podiel 26,14%

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. – majetkový podiel  0,0278 %

Mestský podnik služieb Senica, spol. s r.o. – majetkový podiel 100%

Rekreačné služby mesta Senica , spol. s r.o. majetkový podiel 100 %

Spoločenstvo vlastníkov lesa „Závršie“ – majetkový podiel  1920/3840-tin

Prima banka Slovensko, a.s. – majetkový podiel 0,00359 %

 

  • Majetkový vklad mesta do spoločností:

Technické služby Senica, a.s.  –  vklad  16 268 €

Mestská poliklinika Senica, a.s. – vklad  199 158 €

OMS ARENA Senica, a.s. – vklad  1 489 684 €

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. – vklad  1 992 €

Mestský podnik služieb Senica, spol. s r.o. – vklad:  4 460 834 €

splatený vklad:  4 460 834 €

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. vklad  1 708 500 €

splatený vklad  1 108 500 €

Poliklinika Senica, n.o. – vklad   331,94 €  (10 000,-- Sk)

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. – vklad 331,94 €  (10 000,-- Sk )

Prima banka Slovensko, a.s. – mesto je majiteľom CP v hodnote 3 990 €

Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. - vklad 55 000 € 

PRÍLOHY

VS STOMA za 2019

(pdf - 148.57 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!