Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.06.2019 - 07:42  //  aktualizácia: 11.06.2019 - 07:44  //  zobrazené: 1168

Oznámenie o zámere mesta odpredať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta odpredať svoj majetok - časť pozemku CKN parc. č. 2766/4, druh pozemku orná pôda vo výmere 3968 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 9/2019 na oddelenie pozemku p.č. 2766/55 ako novozameraný pozemok  CKN parc.č. 2766/55, druh pozemku orná pôda vo výmere 9 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Jozef Volek, Tehelná 432/2, 905 01 Senica a Adriana Havlíková, Tehelná 432/2, 905 01 Senica, každému z nich podiel  1/2

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!