Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.06.2019 - 07:44  //  aktualizácia: 11.06.2019 - 07:45  //  zobrazené: 1148

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok  - časti v celkovej  výmere 420 m2 pozemkov CKN parc.č. 146/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 28099 m2, parc.č. 152/39, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 198 m2 a  pozemku EKN parc.č. 215, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 8734 m2 v kat. území Senica spoločnosti: Harmónia, n.o. OCEAN

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!