Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.05.2019 - 10:49  //  aktualizácia: 14.05.2019 - 10:52  //  zobrazené: 1557

Vysvetlenie výzvy a súťažných podkladov - Zateplenie Materskej školy Senica , elokované pracoviskoL. Novomeského 1209/2

 

Verejnému obstarávateľovi – Mestu Senica , Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO: 00309974 v zastúpení Ing. Výletovej , ako kontaktnej osobe na daný predmet zákazky bola dňa 10.05.2019 e - mailom doručená žiadosť o vysvetlenie podkladov na predmet zákazky : Zateplenie materskej školy Senica , elokované pracovisko L. Novomeského 1209/2 od potenciálneho záujemcu.

PRÍBUZNÉ ČLÁNKY

  • VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - ZATEPLENIE MATERSKEJ ŠKOLY SENICA , ELOKOVANÉ PRACOVISKOL. NOVOMESKÉHO 1209/2

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!