Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.01.2019 - 13:31  //  aktualizácia: 31.01.2019 - 13:32  //  zobrazené: 2212

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností až do konca júna

Slovenská republika sa zapojila prostredníctvom Štatistického úradu SR do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SSLC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Zisťovanie sa uskutoční od 4. februára do 28. júna 2019.

Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2018 (EU SILC 2005 - 2018). Realizáciou zisťovania sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby v krajinách Európskej únie.  To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 350 obci a do zisťovania je zaradených 6 760 domácností.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci zisťovania poskytnuté, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese Štatistického úradu SR alebo telefonicky na telefónnom čisle 033/ 5566 240 - Ing. Jozefina Rozičová.
 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!