Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Projekty EU
publikované: 15.05.2017 - 13:17  //  aktualizácia: 11.01.2018 - 13:50  //  zobrazené: 2581

Rozšírenie kamerového systému v meste Senica

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality schválila Mestu Senica na rok 2017 dotáciu v sume 9.000,- eur na realizáciu projektu „Rozšírenie kamerového systému v meste Senica“.
Hlavným cieľom projektu je predchádzať, potláčať a eliminovať páchanie kriminality v okrajových častiach mesta s vyššou koncentráciou obyvateľov prostredníctvom rozšírenia kamerovému systému v meste. Zabezpečiť a posilniť dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v meste, skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov mesta, ako aj majetku fyzických a právnických osôb. Predchádzať, potláčať a eliminovať páchanie kriminality nepretržitým 24 hodinovým dozorom nad verejným poriadkom. Propagáciou rozšíreného kamerového systému pozitívne vplývať na občanov a návštevníkov mesta, aby sa nedopúšťali páchania kriminality a inej protispoločenskej činnosti a zároveň boli informovaný o ochrane svojho majetku pred nezákonným konaním ostatných.

V rámci aktivít projektu bude na vytypovaných lokalitách v meste rozšírený kamerový systém o dve nové monitorovacie miesta. Rozšírenie kamerového systému v meste vychádzalo z požiadaviek občanov a mestských výborov, v ktorých žiadajú o inštalovanie  nových kamier v lokalitách s vyšším výskytom páchania protispoločenskej činnosti.

Celkové náklady projektu: 11 255,85 €
Výška poskytnutej dotácie: 9.000,00 €
Výška vlastných zdrojov: 2 255,85 €
Dĺžka trvania projektu: máj 2017 – december 2017

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!