Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚN 20, 2024
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.03.2019 - 09:08  //  aktualizácia: 11.03.2019 - 09:10  //  zobrazené: 1640

Oznámenie o zámere mesta Senica prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta Senica prenajať svoj majetok - časť pozemku CKN parc.č. 3275/1 vo výmere 1069 m2, druh pozemku ostatná  plocha v kat. území  Senica,  ktorá je vyznačená na geometrickom pláne č. 22/2013 ako nový pozemok C KN p.č. 3275/12 vo výmere 375 m2, druh pozemku ostatná plocha v kat. území Senica spoločnosti: BBK AGRO, s.r.o. v konkurze, Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!