Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.03.2019 - 09:10  //  aktualizácia: 11.03.2019 - 09:12  //  zobrazené: 1506

Oznámenie o zámere mesta Senica odpredať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta Senica odpredať svoj majetok - nehnuteľnosť, evidovanú na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako : pozemok  C KN p.č. 34210/4, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 18721 mformou obchodnej verejnej súťaže 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!