Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 28.03.2024 - 10:07  //  aktualizácia: 28.03.2024 - 10:22  //  zobrazené: 742

Príhovor primátora ku Dňu učiteľov

Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia,

dnešný deň je príležitosťou pre nás všetkých oceniť vašu prácu a úsilie.
Ako pedagógovia máte kľúčovú úlohu pri vzdelávaní a formovaní budúcnosti našich detí. Pomáhate im nielen získavať vedomosti a rozvíjať zručnosti, ale aj formovať ich charakter.

Nie ste len zdrojom informácií, ste aj vzormi a mentormi, čím pomáhate rozvíjať celkový rast a rozvoj našich detí. Pomáhate formovať ich hodnoty a morálku, rozvíjať empatiu a úctu k iným. Pripravujete ich na úlohy a výzvy, s ktorými sa budú stretávať v budúcom živote.

Každý deň v triede môže priniesť nové impulzy a neočakávané situácie, čo vyžaduje schopnosť rýchlo reagovať a prispôsobiť sa. Veľakrát fungujete ako dôverní poradcovia pre svojich žiakov a pomáhate pri ich osobných problémoch.

Milí pedagógovia,
vaše povolanie je často vyčerpávajúce a náročné. Avšak vaše úspechy, aj tie najmenšie, majú hlboký a trvalý dopad na celú našu spoločnosť. Chcem vám vyjadriť úprimnú vďaku za vašu oddanosť a prácu, za vaše nesmierne úsilie a obetavosť. Prajem vám, aby vám vaša práca prinášala radosť a uspokojenie a tiež pocit hrdosti z úspechov vašich žiakov.

Každá škola je komplexný organizmus a pri tejto príležitosti chcem vyjadriť svoju vďaku aj všetkým nepedagogickým zamestnancom. Vaše jednotlivé profesie sú nevyhnutné pre zabezpečenie pohodlného a podporného prostredia pre vzdelávanie našich detí. Od administratívy cez údržbu až po stravovanie prispievate k harmonickému fungovaniu celej školy. Vaša práca je nemenej cenná a dôležitá.

 

S úctou a vďakou

Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta Senica  

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!