Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 06, 2020
 • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 14.08.2019 - 15:15  //  aktualizácia: 15.08.2019 - 13:39  //  zobrazené: 934

Ako vybaviť: Postup pri realizácii studne

Máte rodinný dom s pozemkom či chatku a chcete si vybudovať studňu či už na pitné alebo úžitkové účely? Tak, ako na stavbu garáže, rodinného domu či prístavby potrebujete povolenie, neobídete sa bez neho ani pri realizácií studne. 

V tomto článku nájdete návod, ako postupovať pri vybavovaní stavebného povolenia na studňu ako vodnú stavbu. Zároveň je to návod pre tých, ktorí už studňu na svojom pozemku majú, no bez povolenia. Tí majú teraz možnosť si ju zlegalizovať bez pokuty. Je to šanca pre všetkých majiteľov studní v Senici, dať si tieto záležitosti do poriadku.

 

Zriadenie prídomovej studne

Zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať Mesto Senica ako príslušný orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu o vydanie povolenia na zriadenie studne (stavebné povolenie) a pred ukončením stavebných prác je povinný podať návrh na uvedenie studne do prevádzky (kolaudačné rozhodnutie).

 

Doklady:

 • Tlačivo – Žiadosť o povolenie  na odber podzemných vôd a uskutočnenie  vodnej stavby – domovej studne (pre osobnú potrebu a potrebu domácnosti)

  • Projektová dokumentácia vodnej stavby – studne (technická správa o spôsobe vyhotovenia studne, rez a pôdorys v primeranej mierke) vypracovaná oprávnenou osobou – v 2 vyhotoveniach

  • Situačný snímok pozemku, na ktorom sa vodná stavba buduje, s uvedením vzdialeností od hranice všetkých susedov, príp. od možného miesta znečistenia (napr. žumpy a pod) .

 

 

 

Poplatok:

 • Vydanie povolenia na zriadenie studne: 30,00 € (pol. 60 písm. d) bod 3 zák. č. 145/1995 Z.z.

 • Vydanie dodatočného povolenia na zriadenie studne: 90 € (pol. 61 zák. č. 145/1995 Z.z.)

 • Vydanie kolaudačného rozhodnutia pre studňu: 20,00 € (pol. č. 62a písm. d) bod 3 zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch)

          (Pozn.: Poplatok možno zaplatiť v pokladni na prízemí MsÚ)

 

 

Vybavuje:

Oddelenie výstavby a životného prostredia a dopravy MsÚ

Ing. Jana Tomešová

Lehota:

do 30, resp. 60 dní

 

Predpis:

 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

   

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!