Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 09.11.2023 - 12:59  //  aktualizácia: 09.11.2023 - 14:19  //  zobrazené: 792

Avízo na novembrové zastupiteľstvo v Senici

Na dnes (štvrtok 9. novembra) zvolal primátor mesta Senica Martin Džačovský rokovanie v poradí siedmeho Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční o 15-tej hodine popoludní vo veľkej zasadačke Mestského úradu Senica.

Poslanci sa budú venovať programu, ktorý počíta s 18-timi bodmi, medzi ktoré patrí napríklad aj návrh na prijatie krátkodobého termínovaného úveru za účelom financovania šiestich aktuálne realizovaných projektov z fondov EÚ:

  • Zdieľané bicykle na území mesta,
  • Manažment údajov mesta Senica,
  • Revitalizácie vnútrobloku L. Novomeského,
  • Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Senica,
  • Smart plán mesta Senica,
  • Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park.

Uvedené projekty musia byť zrealizované, ukončené a dofinancované do konca roku 2023, pričom financovanie uvedených projektov je v zmysle zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku realizované formou predfinancovania alebo refundácie. A keďže mesto Senica v súčasnosti nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami v danej výške, predkladá návrh na prijatie krátkodobého termínovaného úveru. Navrhovaná celková výška úveru je milión 319 tisíc eur so splatnosťou do dvanásť mesiacov od účinnosti zmluvy s úrokovou sadzbou 12-mesačný Euribor plus 0,59 percenta ročne. Následne v roku 2024 mesto požiada poskytovateľov nenávratných finančných príspevkov v rámci jednotlivých europrojektov o refundáciu vynaložených finančných prostriedkov (fondy EÚ a štátny rozpočet pokrývajú 95-percentný podiel spolufinancovania, spolufinancovanie mesta predstavuje 5 percent.)

Súčasťou novembrového programu rokovania MsZ Senica bude aj súbor opatrení mesta potrebných na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia v sezóne 2023 a 2024. Ich súčasťou je vytvorenie kontrolných skupín, ktoré pozostávajú z členov dobrovoľných hasičov, ktorí disponujú odbornými znalosťami v oblasti elektro a plynoinštalácie a ktoré sú potrebné pre vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol. Kontroly bude mesto v domácnostiach vykonávať v období od novembra do februára budúceho roka.

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie budov v Senici, obsahuje návrh na pomenovanie novovytvorenej ulice v senickom priemyselnom areáli po Johannovi Vaillantovi. Ide o komunikáciu, ktorá vznikla pri novovybudovanom závode na výrobu tepelných čerpadiel spoločnosti Vaillant Group a spája ho s verejnou komunikáciou Kaplinské pole. Žiadosť s návrhom na pomenovanie novej ulice mestu doručil senický závod Vaillant Group Heat Pump Production s. r. o.

Novembrové zastupiteľstvo sa bude venovať aj návrhu nových Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica, ktoré boli vypracované z dôvodu novelizácie zákona o majetku obcí. Novela rozširuje výpočet zásad hospodárenia s majetkom, ktoré stanovujú kritériá s jeho nakladaním pri prevodoch ako aj nájmoch majetku a majú prispieť k efektívnemu nakladaniu s majetkom obce.

Súčasťou programu novembrového mestského zastupiteľstva je aj oznámenie o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky mesta Senica ku koncu februára 2024 a tiež informácia o stave kosenia a príprave zimnej údržby v meste.

Priamy prenos z MsZ Senica si môžete pozrieť TU.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!