Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 18, 2024
Titulka   >  Kultúra
publikované: 26.06.2024 - 10:04  //  aktualizácia: 26.06.2024 - 12:27  //  zobrazené: 242

Do hasičskej výtvarnej súťaže sa zapojilo 240 detí

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Senica v spolupráci s  Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v  vyhlásila súťaž v kreslení a maľovaní na témy požiarnej ochrany, ktorou hlavná téma bola: „Hasiči a Vianoce“ a pod témy:

 • Požiar čaká na svoju príležitosť

 • Vypaľovanie – to nikdy nerob!

 • Možné príčiny vzniku požiaru v lese, hasenie požiaru v lese

 • Nebezpečie vzniku požiaru pri hre detí so zápalkami v rôznom prostredí

 • Spolupráca záchranných zložiek

 • Hasiči pri hasení požiaru, pri vykonávaní výcviku, požiarna technika

 • Hasiči zasahujúci pri dopravných nehodách a iných živelných udalostiach

 • Lesné požiare

 • Požiare domácností

Cieľom súťaže pre deti v kreslení s hasičskou tematikou bolo upozorniť deti na nebezpečenstvo vzniku požiaru, naučiť ich, že zápalka v ich rukách je nebezpečná, predstaviť ťažkú prácu hasičov, pomoc pri haváriách, živelných pohromách pomocou rôznej hasičskej techniky. Ďalej je zameraná na ochranu majetku pred požiarmi ako si predstavujú deti prácu hasičov a príčiny vzniku požiarov.

Do súťaže sa zapojilo celkom 240 detí od predškolákov až po žiakov druhého stupňa základných škôl a základných umeleckých škôl. Deti na svojich obrázkoch stvárnili témy súvisiace s hasičmi. Jedných viac oslovila hasičská technika, iných zaujala ničivá sila plameňov, zásah hasičov pri dopravnej nehode, hasenie pomocou vrtuľníka, a samozrejme nechýbal ani požiar lesa a samozrejme mala zastúpenie aj hlavná téma „Hasiči a Vianoce“. Preto mala komisia veľmi ťažkú úlohu, aby vybrala najzaujímavejšie výtvarné práce. Vyhodnotenie súťaže a ocenenie detí bolo 14. 06.2024 v priestoroch Hasičskej stanice v Senici, kde je nainštalovaná vernisáž prác, ktorá bude do konca júna 2024. Boli ocenené deti v IV. kategóriách.

V I. kategórii – deti do 6 rokov bolo 36 prác, v II. kategórii- deti od 6-10 rokov bolo 134 prác, v III. kategórii - nad 10 rokov bolo 51 prác, IV. kategórii – Základná umelecká škola Šaštín-Stráže a Senica bolo 19 prác.

ÚzO DPO SR Senica ocenila výtvarné práce vo všetkých kategóriách a v každej udelila po päť cien deťom z okresu Senica.

OR HaZZ v Senici ocenilo a cenu udelilo deťom z okresu Senica, ktoré kreslili na tému: „Hasiči a Vianoce“.

 1. Kategória – Katarína Hašková (6.rokov, MŠ Senica, elokované pracovisko Ul. J. Kráľa)

 2. Kategória - Laura Podaná (9.rokov, ZŠ Jána Hollého, Borský Mikuláš)

 3. Kategória – Lilien Ravasová (12. rokov ZŠ, Sadová, Senica)

 4. Kategória – Samuel Polák (7.rokov, ZUŠ Šaštín-Stráže)

 

Komisia prevencie kriminality a verejného poriadku pri mestskom zastupiteľstve v Senici a Dobrovoľný hasičský zbor v Senici ocenilo a ceny udelilo deťom zo Senice:

 1. Kategória – Peter Klačko, Maxim Závodný, Amália Slezáková

 2. Kategória – Timotej Kudláč, Eli Jakubáčová, Esterka Filová

 3. Kategória – Timea Pavelková, Leonard Baláž, Júlia Žúrková

 

Diplomy a ceny odovzdali ÚzO DPO SR Senica, OR HaZZ v Senici a DHZ v Senici. Poďakovanie patrí aj sponzorom Mesto Senica, DHZ v Senici, COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo a Elesko Forest s.r.o.

 

Po odovzdaní cien a diplomov riaditeľ OR HaZZ v Senici pplk. Mgr. Peter Šefčík a príslušníci hasičskej stanice v Senici ukázali deťom, rodičom a učiteľom hasičskú techniku.

 

zdroj: pplk. Ing. Jarmila Barcaj Drinková – odborný inšpektor OR HaZZ v Senici

 

 

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!