Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 15.04.2008 - 08:14  //  aktualizácia: 18.06.2017 - 13:39  //  zobrazené: 787

Európsky imunizačný týždeň - 21. - 25 .4. 2008

 V dňoch 21. 4. - 25. 4. 2008 organizuje Európsky regionálny úrad SZO Európsky imunizačný týždeň ( European Immunization Week) zameraný na zvýšenie povedomia o zaočkovanosti a zlepšenia informovanosti o očkovaní proti infekciám, ktorým dokážeme vďaka očkovaniu úspešne predchádzať.
 
Ku kampani sa pristúpilo z dôvodu podhodnotenia nízkeho výskytu infekčných ochorení a tým  absencii strachu z infekčných ochorení, čo má za následok znižovanie zaočkovanosti a môže vyústiť do vzniku epidémií.

Očkovanie patrí medzi základné práva dieťaťa. Na Slovensku prebieha očkovanie detí celoplošne, čo je výhodné i z ekonomického hľadiska, pretože náklady na prevenciu sú oveľa nižšie než náklady na liečbu infekčných ochorení. Deti sa očkujú proti desiatim závažným infekčným ochoreniam: tuberkulóza, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, žltačka typu B, hemofilové invazívne infekcie, osýpky, ružienka a mumps.
Veľký význam má aj očkovanie dospelej populácie proti tetanu, záškrtu, chrípke a pneumokokom. Od roku 2006 je na Slovensku registrovaná vakcína proti ľudskému papilomavírusu ako špecifickej prevencii rakoviny krčka maternice.

Na Slovensku rovnako aj v iných krajinách možno pozorovať nárast antivakcinačných aktivít. Presviedčajú o „škodlivosti očkovania“, ale zabúdajú sa zmieniť o tom, aký ťažký môže byť priebeh infekčných ochorení, proti ktorým je v súčasnosti možnosť chrániť deti očkovaním.

I keď sa zaočkovanosť v okresoch Senica a Skalica pohybuje na úrovni 97-98%, je nutné apelovať na rodičov, aby dodržiavali termíny očkovania a rešpektovali pokyny detských lekárov ohľadom očkovania, pretože s rozvojom globalizácie, migrácie a rozvoja cestovného ruchu prichádza riziko návratu už zabudnutých ochorení.
    


RÚVZ Senica – oddelenie epidemiológie

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!