Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 21.02.2023 - 10:44  //  aktualizácia: 03.03.2023 - 13:25  //  zobrazené: 3649

Informácia pre žiadateľov o vyhradenie parkovacieho miesta na trvalé parkovanie vozidla

Žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta na trvalé parkovanie vozidla so všetkými potrebnými prílohami je potrebné doručiť na Mestský úrad v Senici najneskôr do 31. marca 2023.

Tlačivo žiadosti je dostupné tu: Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta na trvalé parkovanie vozidla.pdf

Zverejnené tlačivo žiadosti slúži súčasne aj na oznámenie vzniku daňovej povinnosti pre účely vyrubenia dane Oddelením správy daní a poplatkov mesta Senica a teda nebude potrebné podávať si osobitne ďalšie tlačivo o oznámení vzniku daňovej povinnosti.

Žiadosti so všetkými potrebnými prílohami je potrebné doručiť mestu Senica:

  • osobne do podateľne MÚ v Senici alebo 
  • poštou na adresu MÚ v Senici alebo
  • elektronicky do elektronickej schránky mesta Senica so zaručeným elektronickým podpisom.

Žiadosti nie je možné podávať emailom!
 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!