Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Kultúra
publikované: 26.09.2019 - 07:58  //  aktualizácia: 26.09.2019 - 15:35  //  zobrazené: 112

Koncert umelcov z Prahy

Galériu   ZUŠ v Senici zaplnilo v piatok 20.októbra 45 účastníkov hudobného seminára. Vďaka  finančnej podpore mesta Senica - z Fondu PRO Senica , ZUŠ v Senici, OZ  Výchova umením  a  OZ Musicasen, sa  žiaci, pedagógovia a naša verejnosť stali súčasťou neopakovateľnej  atmosféry, ktorú vytvorili dvaja mladý umelci z Prahy- Stanislav Samuel  Raška  a Jan Bradáč. Seminár bol súčasťou projektu „Hudbou k prírode a prírodou k hudbe“, krorý vypracovalo OZ Musicasen  pre akordeónový orchester Melody  ZUŠ  v Senici. Nakoľko sa podarilo získať  týchto vynikajúcich lektorov pre  seminár, otvorila sa   možnosť zúčastniť sa seminára i širšej verejnosti.

S výrazne pozitívnou odozvou sa stretla už prvá časť seminára, v ktorej akordeonista, hudobný skladateľ a pedagóg Stanislav Samuel Raška prezentoval svoju autorskú tvorbu.  Súčasnú akordeónovú prednesovú literatúru pre žiakov ZUŠ  predstavil interpretáciou skladieb,  notovými materiálmi i pútavým rozprávaním.

Individuálne sa venoval dotazom mladých hudobníkov, ktorí ich doslova zahŕňali otázkami a požiadavkami.

V ďalšej časti seminára, ktorý tvoril interaktívny workshop „Ako začať s improvizáciou“ huslista Jan Bradáč v spolupráci so Stanislavom Samuelom Raškom ponúkli obecenstvu vzácne pedagogické postupy,  názorné ukážky i pútavé  rozprávanie  popretkávané interpretáciou koncertných skladieb autorov. Na záver seminára lektori prezentovali improvizáciu na zadaný rytmicko- melodický model člena Melody orchestra Senica- Radoslava Chomu (bass gitara), ktorý mal možnosť si s umelcami zaimprovizovať. V poobedňajších hodinách  v príjemnej atmosfére prebiehali individuálne konzultácie  lektorov s pedagógmi ZUŠ .

S pozitívnou odozvou na tvorivú atmosféru  dopoludnia odchádzali nielen žiaci a pedagógovia hudobného, dramatického a výtvarného odboru našej  ZUŠ ale i pedagogičky zo ZUŠ Kúty a Gbely.

Anna Rýzková DiS.art

Foto: Štefan Orth

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!