Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 18, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 01.07.2024 - 14:18  //  aktualizácia: 12.07.2024 - 13:00  //  zobrazené: 935

Noví a staronoví riaditelia základných škôl v Senici: Plány na modernizáciu a zlepšenie vzdelávania

Začiatkom mesiaca máj senická radnica vyhlásila výberové konania na obsadenie pozícií riaditeľov trojice základných škôl: V. Paulínyho-Tótha 32, Základná škola, Sadová 620 a Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19. Termín na podanie žiadostí mali záujemcovia do 28. mája a samotné výberové konania sa uskutočnili postupne 6., 13. a 17. júna.

V prípade Viliama Paulínyho-Tótha 32 bol na základe výberového konania zvolený Mgr. Vladimír Šváček, ktorý funkciu riaditeľa vykonával aj doteraz. V poradí už tretie funkčné obdobie mu začne plynúť 1. júla: „Tých plánov je veľa. Radi by sme do vzdelávania na všetkých úrovniach a do všetkých predmetov integrovali environmentálnu výchovu. Chceme tiež modernizovať školskú kuchyňu, ktorá si už pýta nové sanitárne vybavenie, odpady i elektrické rozvody. Ak sa nám podarí získať dotácie, radi by sme na novú strechu školy inštalovali fotovoltické panely.“

Vo funkcii riaditeľky ZŠ na Sadovej ulici pokračuje aj Ing. Svetlana Chábelová, pre ktorú začína od 1. júla plynúť v poradí už štvrté funkčné obdobie: „Mojou víziou je stabilizácia pedagogického zboru a zvyšovanie digitálnej gramotnosti a zručností pedagogických zamestnancov. Vo výchovno-vzdelávacom procese budem klásť veľký dôraz na výučbu cudzích jazykov a vyvíjať snahy smerom k zlepšovaniu výsledkov v testovaní T9.“

ZŠ s MŠ na Ul. Jána Mudrocha sa dočká zmeny. Od 1. októbra sa funkcie riaditeľa ujme Mgr. Vladimír Včelka, ktorý na škole pôsobí ako pedagóg s aprobáciou telesná výchova a geografia. Nahradí tak doterajšiu dlhoročnú riaditeľku Annu Parízkovú, ktorá sa do výberového konania neprihlásila. Do výberového konania som sa prihlásil preto, že vidím v tejto škole obrovský potenciál, ktorý by som chcel počas svojho funkčného obdobia rozvinúť. Týka sa oblasti výchovno-vzdelávacej aj oblasti materiálno-technického zabezpečenia. Vo svojej vízii som predostrel veci, ktoré by sme chceli uskutočniť. Dúfam, že sa nám ich podarí postupne napĺňať. V školstve pracujem už vyše 30 rokov. Predtým som pôsobil na inej škole, aj vo funkcii zástupcu riaditeľa školy. Už štyri volebné obdobie som členom mestského zastupiteľstva. Som aj držiteľom najvyššej mládežníckej trénerskej futbalovej licencie. Na tejto škole učím piaty rok,“ reaguje úspešný kandidát V. Včelka.

 

„Zvoleným riaditeľom prajem v ich náročnej práci veľa úspechov. Verím, že ich vízie a odhodlanie prinesú našim základným školám potrebnú kontinuitu i pozitívne zmeny a prispejú k ďalšiemu rozvoju vzdelávania. Všetkým želám, aby sa im darilo napĺňať svoje plány a ciele v prospech našich žiakov,“ uviedol primátor Senice Martin Džačovský.

 

Do každého výberového konania bol prihlásený jeden kandidát. Výberové konania sa uskutočnili za účasti všetkých členov školských rád, a tiež boli prítomní delegovaní zástupcovia Regionálneho úradu školskej správy Trnava a Štátnej školskej inšpekcie SR. Voľby riaditeľov sa uskutočnili v súlade s platnou legislatívou, so štatútom školských rád a za dodržania všetkých lehôt. Senická samospráva je zriaďovateľom všetkých štyroch základných škôl, ktoré v meste fungujú. Výberové konanie na riaditeľa ZŠ na Ul. Komenského 959 sa uskutočnilo vlani, kde sa o funkciu opakovane úspešne uchádzal PaedDr. Krzysztof Siwiec.

 

Tatiana Moravcová

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!