Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 26, 2021
  • SK
Titulka   >  Pozvánky
publikované: 01.01.2020 - 12:28  //  aktualizácia: 20.12.2019 - 13:28  //  zobrazené: 2447

Novoročný ohňostroj s hudbou

Výbuch plynu v Prešove nenechal ľahos­tajné ani mesto Senica. Pre obyvateľov zni­čeného paneláka sme mestu Prešov na roko­vaní mestského zastupiteľstva poskytli 3 500 €. Mesto Senica zvážilo okolnosti a rozhodlo sa plánovaný ohňostroj 1. januára 2020 uro­biť vzhľadom na skutočnosť, že na ohňostroj výraznou mierou prispievajú sponzori.

Vzhľadom na potrebu ochrany život­ného prostredia a zvierat bude ohňostroj kratší (v roku 2019 bol viac ako 12 min­útový). Takisto z bezpečnostného hľadiska je ohňostroj spoľahlivý, na základe súťaže ho bude robiť firma ARpyrotechnika zo Špa­činiec. Mesto apeluje na obyvateľov, aby pokiaľ možno nepoužívali veľké množstvo pyrotechniky. Jedným ohňostrojom by sme spoločne prispeli k prevencii pred možnými zraneniami a správali sa ekologicky.

Seničania, príďme opäť spoločne priví­tať nový rok 2020 novoročným ohňostro­jom 1. januára o 18. hod. na Námestie oslo­bodenia! Obyvatelia sa majú na čo tešiť, lebo bude opäť výnimočný – pyromuzi­kálny v trvaní 7 minút. Pyrotechnická šou bude odpálená z priestoru za kostolom.

Dátum 1. január sa Mestu Senica osved­čil. Vítanie nového roka v celom svete je výnimočná udalosť, na ktorej sa schádzajú obyvatelia bez rozdielu veku, teda aj tí najmladší, aby si mohli vychutnať divadlo na oblohe. Mesto Senica pozýva občanov na tento tradičný začiatok roka, tu ohňo­strojom odštartujeme nový rok a pripome­nieme si tiež 27. výročie vzniku Slovenskej republiky.

bar

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!