Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 18, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 08.07.2024 - 14:22  //  aktualizácia: 12.07.2024 - 13:00  //  zobrazené: 1024

Od 8. júla 2024 platí nové nariadenie o verejnom poriadku

Cieľom nového Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 85/2024 o verejnom poriadku na území mesta Senica je zlepšiť životné podmienky obyvateľov Senice tým, že poskytne účinné nástroje na riešenie problémov s hlukom v bytových domoch a inými rušivými činnosťami. Mesto sa týmto krokom snaží zabezpečiť pokojnejšie a bezpečnejšie prostredie pre všetkých občanov a zároveň im pomôže lepšie sa domáhať svojich práv a záujmov. Nové VZN zároveň ruší staršie nariadenia o obmedzeniach predaja alkoholu a používania pyrotechniky.

 

Čo sa zmení?

  • Hluk v bytových domoch: Nové nariadenie umožní obmedziť hlučné stavebné práce a iné činnosti v bytových domoch počas sviatkov, dní pracovného pokoja a vo večerných hodinách počas pracovných dní. Tým sa zabezpečí pokojnejšie prostredie pre všetkých obyvateľov.
  • Hlučné prevádzky: Podnikateľské a právnické osoby, ktoré majú prevádzky v bytových domoch nesmú po 22.00 hod. prevádzkovať rôzne zdroje hluku a napr. hlasnou hudbou rušiť ostatných obyvateľov v dome. V prípade tohto porušenia sa dopúšťajú správneho deliktu a hrozí im sankcia až do výšky 6638 eur.
  • Používanie pyrotechniky: Novela zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách zakazuje celoročné používanie niektorých pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Nové VZN prináša pravidlá pre udeľovanie súhlasov na použitie pyrotechniky a definuje konkrétne objekty, v okolí ktorých bude do 250 metrov úplný zákaz používania akejkoľvek pyrotechniky. Ide predovšetkým o objekty všetkých domovov pre seniorov, polikliniku a útulok pre psov.
  • Konzumácia alkoholu: Nové nariadenie upravuje aj pravidlá konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Požívanie alkoholických nápojov je podľa nového VZN zakázané na verejne prístupných miestach vrátane areálov škôl a školských zariadení, zariadení sociálnych služieb a detských ihrísk.

 

Podrobné znenie VZN č. 85/2024 o verejnom poriadku na území mesta Senica nájdete na: https://senica.sk/clanok/o-verejnom-poriadku-na-uzemi-mesta-senica

 

-tam-

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!