Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Odstávky elektriny a vody
publikované: 20.06.2023 - 09:32  //  aktualizácia: 03.08.2023 - 15:31  //  zobrazené: 3839

Odstávka elektrickej energie - august 2023

Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

 

 • 01.08.2023 v čase od 07:00:00 hod. do 20:30:00 hod.:

MUDROCHA, JÁNA č. 38,40,42,44

 

 • 01.08.2023 v čase od 07:00:00 hod. do 08:00:00 hod.:

L. NOVOMESKÉHO č. 64,66,68,70
MUDROCHA, JÁNA č. 38,40,42,44
ROVENSKÁ č. 1,3A,4,4/A,4/ZA1,4/ZA2,8,9,10,11,12,14,14/OP,15,16,16/OP,17,18,19,20,21,23,24,24/OP,24/
VE,25,26,27,28,29,30,31,31/VE,32,34/VE,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,48/PR,50,51,52,669/4,3472/18,3472/19,3472/101
ŠTEFANA PILÁRIKA č. 75

 

 • 01.08.2023 v čase od 06:00:00 hod. do 18:00:00 hod.:

KUNOV č. 139,140,162/BL,250,348
LOKA REKREAČNÁ OBLASŤ č. 57/VE,70/CH,200,551,552,553,556,558,560,561,562,564,565,566/
CH,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,584,585,586,587,588,589/CH,590,592,593/
CH,594,595,596,597/CH,598/CH,599,600,601,602,603/CH,604,605/CH,606/CH,607,608,609,610,611,612/
CH,613,614,615,616,617,618/CH,620,622,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,5563
LOKA STRÁŽNY DOM č. 141/BL
LOKA ZÁHRADY 1. č. 14/ZA,140/BL

 

 • 02.08.2023 v čase od 06:00:00 hod. do 18:00:00 hod.:

KUNOV č. 39,40,41,41/OP,42,43,44,44/VE,45,45/PR,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,56/VE,110,110/OP,111,111/OP,111/
VE,112,113,114,115,116,117,118,118/VE,119,120,121,122,123,124,125,125/VE,126,127,128,128/
VE,129,130,131,132,133,135,135/VE,136,137,139,140,142,143,146,146/VE,147,148,149,150,151,159,160/4,161,162/
BL,164,166,169/-,203,205,206,207,212,214,228,234,236/II.,240,250,325/8,348,749/1,755,771/1,807,865/3
LOKA BRESTOVÉ č. 1,2,3,4,6,7,7/VE,10,12,16,16/A
LOKA REKREAČNÁ OBLASŤ č. 57/VE,70/CH,200,551,552,553,556,558,560,561,562,564,565,566/
CH,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,584,585,586,587,588,589/CH,590,592,593/
CH,594,595,596,597/CH,598/CH,599,600,601,602,603/CH,604,605/CH,606/CH,607,608,609,610,611,612/
CH,613,614,615,616,617,618/CH,620,622,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,5563
LOKA STRÁŽNY DOM č. 141,141/BL
LOKA ZÁHRADY 1. č. 14/ZA,140/BL

 

 • 03.08.2023 v čase od 06:00:00 hod. do 18:00:00 hod.:

KUNOV č. 127,128,128/VE,129,130,131,132,133,135,135/VE,136,137,164,203,325/8
LOKA BRESTOVÉ č. 1,2,3,4,6,7,7/VE,10,12,16,16/A
LOKA STRÁŽNY DOM č. 141,141/BL

 

 • 04.08.2023 v čase od 06:00:00 hod. do 18:00:00 hod.:

KUNOV č. 127,128,128/VE,129,130,131,132,133,135,135/VE,136,137,164,203,325/8
LOKA BRESTOVÉ č. 1,2,3,4,6,7,7/VE,10,12,16,16/A
LOKA STRÁŽNY DOM č. 141,141/BL

 

 • 07.08.2023 v čase od 06:00:00 hod. do 18:00:00 hod.:

KUNOV č. 127,128,128/VE,129,130,131,132,133,135,135/VE,136,137,164,203,325/8
LOKA BRESTOVÉ č. 1,2,3,4,6,7,7/VE,10,12,16,16/A
LOKA STRÁŽNY DOM č. 141,141/BL

 

 • 08.08.2023 v čase od 06:00:00 hod. do 18:00:00 hod.:

KUNOV č. 127,128,128/VE,129,130,131,132,133,135,135/VE,136,137,164,203,325/8 LOKA BRESTOVÉ č. 1,2,3,4,6,7,7/VE,10,12,16,16/A LOKA STRÁŽNY DOM č. 141,141/BL

 

 • 10.08.2023 v čase od 09:00:00 hod. do 15:00:00 hod.:

SID KOLÓNIA č. 3,3/BP,5,5/BP,6,8,8/BP,9,9/BP,9/OP,10,11,11/BP,12,12/
BP,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,78,79,82,160/G,161/G,162/G,163/G,164/G,165/G,166/G,167/G,168/G,169/G,170/G,171/G,172/G,774/G,2162,2229,3121/37,3271/4

 

 • 10.08.2023 v čase od 07:00:00 hod. do 16:00:00 hod.:

HURBANOVA č. 25/VE,27,27/ZA,28,31,33,35,37,39/D1,40/A,41,43,45,45/
ZA,47,51,55,57/02,57/03,57/04,57/05,57/06,57/07,57/08,57/H,59,61,63,3361/8
SID KOLÓNIA č. 14,14/BP,16,16/BP,17,18,20,21/
PR,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,174/G,175/G,176/G,177/G,178/G,179/G

 

 • 15.08.2023 v čase od 07:00:00 hod. do 19:00:00 hod.:

SADOVÁ č. 1A,1B,1C,1D,2,3,3A,3B,3C,4,6,9,11,12,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,3376/3
SVOBODU, GEN.L. č. 16,18,20,20/OP

 

 • 15.08.2023 v čase od 06:00:00 hod. do 18:00:00 hod.:

KUNOV č. 139,140,162/BL,250,348
LOKA REKREAČNÁ OBLASŤ č. 57/VE,70/CH,200,551,552,553,556,558,560,561,562,564,565,566/
CH,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,584,585,586,587,588,589/CH,590,592,593/
CH,594,595,596,597/CH,598/CH,599,600,601,602,603/CH,604,605/CH,606/CH,607,608,609,610,611,612/
CH,613,614,615,616,617,618/CH,620,622,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,5563
LOKA STRÁŽNY DOM č. 141/BL
LOKA ZÁHRADY 1. č. 14/ZA,140/BL

 

 • 16.08.2023 v čase od 06:00:00 hod. do 18:00:00 hod.:

KUNOV č. 139,140,162/BL,250,348
LOKA REKREAČNÁ OBLASŤ č. 57/VE,70/CH,200,551,552,553,556,558,560,561,562,564,565,566/
CH,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,584,585,586,587,588,589/CH,590,592,593/
CH,594,595,596,597/CH,598/CH,599,600,601,602,603/CH,604,605/CH,606/CH,607,608,609,610,611,612/
CH,613,614,615,616,617,618/CH,620,622,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,5563
LOKA STRÁŽNY DOM č. 141/BL
LOKA ZÁHRADY 1. č. 14/ZA,140/BL

 

 • 21.08.2023 v čase od 07:00:00 hod. do 14:00:00 hod.:

BERNOLÁKOVA č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
BOTTOVA č. 1
DLHÁ č. 2,6,8,14,14/VE,16,18,18/A,20,22,24
ROBOTNÍCKA č. 8,12,14,16/D1,16/D2,16/
VE,18,20,22,24,26,28,30,32,38,40,44,48,49,51,52,53,55,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,79,798/1
RUŽOVÁ č. 2,2/A,3,4,7,9,14/BL,20/OP,932/4,932/8,933/-,1618
SLÁDKOVIČOVA č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,22,24
ŠKOLSKÁ č. 2,2/VE,4,6
ŠTÚROVA č. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,29,31,33,35,37,849

 

 • 21.08.2023 v čase od 11:00:00 hod. do 16:30:00 hod.:

DLHÁ č. 1,1/BP,3,5,5/BP,7,9,11,13,15,17,21,23,23/VE,25,27,29,31,33,35,37,39,41
KRÁTKA č. 2,4,6,7,8,10,12,14,16,20
ROBOTNÍCKA č. 57,59,61,63,80,82,84/-,88,90,92,94
SLÁDKOVIČOVA č. 13,15,17,19,21,23,26,28,30,32,34
V. PAULÍNYHO - TÓTHA č. 2,4,6,8,10,11/ZA,12,14,16,18,20,22,26,28,30,32,34,36,38,40,42,393/G
VAJANSKÉHO č. 7,9,11,13
ŠTÚROVA č. 34,36,39,41,43,45

 

 • 21.08.2023 v čase od 08:00:00 hod. do 14:00:00 hod.:

HVIEZDOSLAVOVA č. 32/A

 

 • 23.08.2023 v čase od 08:00:00 hod. do 14:00:00 hod.:

ŽELEZNIČNÁ č. 1661/228,1661/231,3023/1

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!