Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 27.03.2020 - 12:05  //  aktualizácia: 27.03.2020 - 14:47  //  zobrazené: 1334

Poplatky školám a školským zariadeniam sa nebudú uhrádzať do odvolania

Mesto Senica,  ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica a prevádzkovateľ Mestských jaslí Senica Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je spôsobené šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19 , bolo prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach ako aj sociálnych zariadeniach  od 16.marca 2020 do odvolania.

V súvislosti s prerušením prevádzky  a vyučovania Vám oznamujeme , že príspevky od zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica ako  : ako sú Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Materská škola , Školský klub detí a Školské jedálne ako aj za Mestské jasle sa nebudú uhrádzať  za obdobie od 01. apríla 2020 až do odvolania.

V prípade potreby Vám budú poskytnuté informácie e - mailom na adrese : maria.vyletova@senica.sk, alebo č. tel. 0918 663 616.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!