Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, MÁJ 20, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 12.12.2023 - 14:17  //  aktualizácia: 14.12.2023 - 10:55  //  zobrazené: 512

Poskytovanie služieb zberu a vývozu odpadu počas sviatkov

Zberný dvor

18.12 – 22.12.2023   (pondelok – piatok)  otvorený od 8.00 hod. do  16.00 hod.
23.12.2023 (sobota) otvorený od 8.00 hod.  do 14.00 hod.
25.12-26.12. (pondelok-utorok)  zatvorený
27.12-29.12. (streda -štvrtok) otvorený do  8.00 hod. do  16.00 hod.
30.12. (sobota ) otvorený od 8.00 hod.  do 14.00 hod.
1.1.2024 (pondelok) zatvorený
2.1.-5.1.2024 (utorok- streda) otvorený od 8.00 hod. do 16.00 hod.
6.1.2024 (sobota ) zatvorený       

Kompostáreň

18.12 – 22.12.2023   (pondelok – piatok )  otvorená od 8.00 hod. do  14.30 hod.
23.12.2023 (sobota) otvorená od 9.00 hod.  do 12.00 hod.
25.12-26.12. (pondelok-utorok)  zatvorená
27.12-29.12. (streda -štvrtok) otvorená do  8.00 hod. do  14.30 hod.
30.12. (sobota ) otvorená od 9.00 hod.  do 12.00 hod.
1.1.2024 (pondelok) zatvorená
2.1.-5.1.2024 (utorok- streda) otvorená od 8.00 hod. do 14.30 hod.
6.1.2024  (sobota ) zatvorená

Skládka odpadov

18.12 – 22.12.2023   (pondelok – piatok )  otvorená od 7.00 hod. do  14.30 hod.
23.12.2023 (sobota) zatvorená  
25.12-26.12. (pondelok-utorok)  zatvorená
27.12-29.12. (streda -štvrtok) otvorená do  7.00 hod. do  14.30 hod.
30.12. (sobota ) zatvorená  
1.1.2024 (pondelok) zatvorená
2.1.-5.1.2024 (utorok- streda) otvorená od 7.00 hod. do 14.30 hod.
6.1.2024 (sobota ) zatvorená

Technické služby budú v januári 2024 poskytovať služby nasledovne:

  • Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu  pri rodinných domoch (RD) a bytových domoch (BD) bude realizovaný  podľa  harmonogramu na rok 2024. Vývoz  zmesového komunálneho odpadu pri BD (1100 l nádoby), ktorý pripadá na deň sviatku Nový Rok  (pondelok) sa  presúva resp. bude uskutočnený  v utorok 2.1.2024
  • Zber a vývoz biologického odpadu a biologického  kuchynského odpadu  bude realizovaný podľa harmonogramu na rok  2024. Vývoz biologického kuchynského odpadu, ktorý pripadá  na deň sviatku  Nový rok  (pondelok)  sa presúva  resp.  bude uskutočnený   pri BD  (240 l nádoby) v utorok  2.1.2024  a pri RD v  stredu  3.1. 2024. Vývoz, ktorý pripadá na  utorok 2.1. bude realizovaný bez zmeny.     
  • Zvoz  vianočných stromčekov pri BD  bude realizovaný  v termínoch  8.,15.,22., a 29.1.  (pondelky)  s prípadným  dozberom v nasledujúci deň (utorok)
  • Zvoz vianočných stromčekov pri RD  bude realizovaný  v termínoch  zberu biologického odpadu  t.j. 17.,18., a 19.1.
  • Zber a vývoz triedených zložiek z komunálneho odpadu (plasty, sklo, papier, kovové obaly) pri RD bude  realizovaný podľa  harmonogramu 2024.  Vývoz a zber,  ktorý pripadá na deň sviatku Nový rok (pondelok)  sa presúva resp. bude  uskutočnený  v stredu  3.1.2024. Vývoz  týchto zložiek  v deň  2.1. je bez zmeny.
  • Čistenie stojísk sa bude realizovať v termínoch od 2.1. do 4.1.2024 (utorok- štvrtok) s fotodokumentáciu, termín môže byť zmenený podľa počasia, zmena termínu bude nahlásená.

  

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!