Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Zo zápisníka MsP
publikované: 10.05.2024 - 13:25  //  aktualizácia: 10.05.2024 - 13:37  //  zobrazené: 210

Situačné správy MsP od 03.05. – 10.05.2024

  1. Na základe informácií z kamerového systému mesta Senica bola začiatkom mesiaca máj 2024 vykonaná kontrola na Hurbanovej ulici v Senici, kde bolí zistené 4 dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré tam neprispôsobiví občania navozili a rozoberali.  Uvedené vozidlá v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. nespĺňajú prevádzku v cestnej premávke a hrozilo znečistenie životného prostredia a poškodenia miestnej cesty. Na základe výziev a miestneho dohovoru hliadkou MsP boli uvedené vozidlá dňa 08.05.2024 z uvedenej lokality odstránené.    
  2. Dňa 04.05.2024 v čase o 18.30 bolo hliadke MsP oznámené, že na Kolónii parkuje na ceste osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octávia a z vozidla vyteká olej čím môže dochádzať k znečisteniu životného prostredia a poškodenia miestnej cesty. Hliadka oznámenie preverila, cez dostupné evidencie zistila a vyrozumela vlastníka vozidla, pričom na základe výzvy bolo následne vozidlo z cesty odstránené.
  3. Dňa 05.05.2024 o 02.58 hod. bol stálou službou prijatý telefonát ohľadom rušenia nočného kľudu za Záhorskou galériou na ul. Sadová. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že sa tam nachádza asi 15 osôb, ktoré hrali futbal a rušenie nočného kľudu si vôbec neuvedomili. Na základe výzvy hliadky prestali a z uvedeného miesta odišli.
  4. Dňa 06.05.2024 v čase o 11.05 hod. bol prijatý telefonát, že v kníhkupectve Pantha Rei na ul. Hurbanovej prišlo ku krádeži a to tak, že páchateľka odišla s tovarom z predajne bez zaplatenia. Hliadka uvedenú udalosť preverila a zistila, že prišlo ku škode vo výške 31,-€, bol prezretý kamerový záznam z predajne a prezreté blízke okolie, ale uvedenú osobu sa vypátrať nepodarilo. Uvedený skutok je riešený ako priestupok proti majetku podľa § 50 ZoP.
  5. Dňa 08.05.2024 o 22.23 hod. bol stálou službou prijatý telefonát, že na Štefánikovej ulici pred MsÚ je veľký hluk a stojí tam vozidlo v strede cesty. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jednalo o fyzický konflikt medzi dvomi podguráženými osobami. Vzhľadom k tomu, že stále dochádzalo k rušeniu verejného poriadku boli obaja aktéri predvedení na oddelenie MsP k podaniu vysvetlenia k priestupku. Uvedené konanie je riešené ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ZoP.
  6. Dňa 09.05.2024 v čase o 02.07 hod. bol stálou službou prijatý telefonát, že pred hotelom Senica si nasadol opitý muž do vozidla, rozsvietil svetlá a snaží sa s vozidlom odísť. Hliadka MsP sa hneď  presunula na miesto a zistila, že uvedené vozidlo sa pohybuje zo strany na stranu smerom od Železničnej ulice smerom na ul. Dlhú. Bol vykonaný okamžitý zásah a vozidlo bolo za pomoci výstražného a rozhlasového zariadenia zastavené a vodič bol obmedzený na osobnej slobode. Vzhľadom k tomu, že vzniklo dôvodné podozrenie, že vodič pred jazdou požil alkoholické nápoje, tak uvedené konanie bolo odovzdané hliadke obvodného oddelenia PZ Senica, kde sa vodič podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom.  
  7. V dňoch 09.05. a 10.05.2024 sme v ranných hodinách v súčinnosti s PZ vykonávali dohľad pri školách v meste Senica v súvislosti s vyhlásenou hrozbou bombových útokov za účelom zabránenia rôznych protiprávnych konaní a bezpečného nástupu detí do škôl.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!