Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 18, 2024
Titulka   >  Zo zápisníka MsP
publikované: 03.07.2024 - 16:29  //  aktualizácia: 03.07.2024 - 17:47  //  zobrazené: 233

Správy z hlásení mestskej polície od 3. 6. do 29. 6. 2024

  1. Dňa 03.06.2024 na základe výkonu hliadkovej činnosti bolo na ul. Hviezdoslavovej, pri garážach zistené dlhodobo odstavené motorové vozidlo zn. Ford, striebornej farby bez EĆV, lustráciou bolo zistené, že vozidlo je vyradené z cestnej premávky, na vozidlo bolo daná výzva, pričom priestupca na základe výzvy vozidlo z miestnej komunikácie v stanovenom termíne aj  odstránil.
  2. Dňa 8.06.2024  v čase o 19.26 hod. bol prijatý telefonát od čašníčky z Pizzerie Morgen, že tam majú opitého zákazníka a nevhodne sa správa. Na mieste bolo zistené, že tam je osoba R.T. zo Senice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, pričom mal po čašníčke hodiť pohár a trafiť ju do hlavy. V ďalšom protiprávnom konaní menovaného zabránili dvaja zákazníci, ktorí tam boli prítomní. Po príchode hliadky MsP na miesto bolo zistené, že nikto z prítomných nechce podávať žiadne oznámenie a tiež nikto nežiadal lekárske ošetrenie.
  3. Dňa 11.6.2024 v čase o 00.45 hod. zaznamenala hliadka rušenie nočného kľudu spevom a revom z prevádzky oproti MsÚ na Štefánikovej ulici. Bolo zistené, že prevádzkový čas je do 23.00 hod. a tiež podľa platného VZN č. 75 je prevádzkový čas v tejto časti povolený do 24.00 hod. Zo strany hliadky bol spísaný úradný záznam a podnet bol odstúpený k ďalšiemu konaniu na právne oddelenie za účelom prejednania správneho deliktu prevádzkovateľa.
  4. Dňa 11.6.2024 o 13.09 hod. bol prijatý stálou službou telefonát ohľadom krádeže záhradného sedenia, ku ktorému malo prísť na ul. Hviezdoslavovej v priebehu dvoch posledných dní. Hliadka MsP zadokumentovala udalosť pre podozrenie z priestupku proti majetku, pričom po vyčíslení škody odstúpila konanie na OO PZ Senica pre podozrenie z trestného činu.
  5. Dňa 13.6.2024 o 18.06 hod. bol prijatý telefonát z OO PZ Senica ohľadom doriešenie priestupku krádeže v OD Lidl, kde sa nachádzala osoba S.R. z Malaciek, ktorá sa dopustila priestupku proti majetku a na mieste bola vyriešená blokovou pokutou vo výške 30,-€.
  6. Dňa 15.6.2024 o 23.40 hod. bol prijatý telefonát z OO PZ Senica o poskytnutie súčinnosti pri oznámení bitky na ul. Štefánikovej pred miestnym pohostinstvom. Na miesto dorazila naša hliadka spoločne s hliadkou OO PZ, kde dochádzalo k fyzickým útokom a verbálnemu napádaniu. Situácia sa podarila ukľudniť a opätovne obnoviť verejný poriadok.
  7. Dňa 18.6.2024 o 01.10 hod. bol prijatý telefonát, že niekto vyhadzuje na ul. Hollého pri novej lekárni odpadky z koša. Na mieste bola hliadkou stotožnená osoba T.L. z Jablonice, menovaný bol upozornený na protiprávne konanie, odpadky si za prítomnosti hliadky upratal a bol odoslaný domov.
  8. Dňa 22.6.2024 o 10.05 hod. bol stálou službou prijatý telefonát ohľadom krádeže čierneho ruksaku na zastávke autobusovej stanice, kde si ho pani položila na zem a opisovala si odchody autobusov. Vec bola zadokumentovaná ako priestupok proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
  9. Dňa 29.6.2024 o 04.50 hod. bol stálou službou prijatý telefonát od zamestnankyne ČS Tanker, že prišlo k bitke a po nej zostal ležať na zemi jeden muž. Nakoľko hliadka zasahovala pri inej bitke, tak bola kontaktovaná štátna polícia, ktorá si uvedenú udalosť prevzala.

MsP Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!