Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚL 07, 2022
  • SK
Titulka   >  Pozvánky
publikované: 17.06.2022 - 13:24  //  aktualizácia: 07.06.2022 - 13:53  //  zobrazené: 221

Svetelný objekt POLITIKUM v priestoroch Galérie nad schodiskom

Svetelný objekt POLITIKUM v priestoroch Galérie nad schodiskom.

Autor: Peter Valiska Timečko (SK)
Titul výstavy: POLITIKUM
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici – Galéria nad schodiskom, Sadová 619/3
Kurátor: Róbert Makar (SK)
Otvorenie výstavy: 17.06.2022 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy do: 10.08. 2022

Galéria nad schodiskom je názov výstavného priestoru na prízemí Záhorskej galérie.

O výstave

Peter Valiska Timečko prostredníctvom svojho svetelného objektu otvára diskusiu o politických pomeroch v slovenských reáliách. Je to diskusia o autentických morálnych hodnotách a postojoch v časoch hodnotovej spoločenskej krízy. Politikum vstupuje do ľudí a vytvára tak akciu politického tlaku o rôznych témach, ktoré formujú prijímateľa „politiky“. Svetelný objekt otvára vizuálnu diskusiu o tom, či nás politici modelujú alebo deformujú. Či majú morálny kredit, alebo ho iba predstierajú. Či sa už dá o obyvateľoch Slovenska hovoriť ako o „homo politicus“ a „homo economicus“, alebo ešte potrebujeme dlhší vývojový čas viacerých generácií. Všetky tieto apelatívne myšlienky obsahuje svetelný objekt s názvom POLITIKUM.

V tvorbe Petra Valiska Timečku vidím živú tradíciu pokračovať v odkaze Andyho Warhola. Živý odkaz práce s dennou tlačou v akejkoľvek podobe, kde sa ukazujú ľudia v bulvárnom spravodajstve. Je to tradícia reagovať /akcia-reakcia/ a aplikovať princípy fungovania bulvárneho výtvarného znaku–reprezentácie vo výtvarnej reči, výpovedi.

Keďže o obsahu výtvarného diela najviac hovoria použité výtvarné prostriedky a materiálová realizácia, je dôležité uvedomiť si, že svetlo v objektoch prechádza cez štruktúru mucholapiek, ktorá tvorí svetlú časť graficky vykontrastovaných portrétov. Grafický znak portrétu znamená rozdelenie grafickej formy na svetlú a tmavú formu. Svetelná časť portrétu tak nadobúda ďalšie významy, ak spozorujeme, že na štruktúre mucholapiek sa nachádzajú prilepené muchy a iný hmyz. Práca s lepkavým materiálom obsahuje v sebe aj myšlienky procesuálnosti a postupného nalepovania hmyzu.

Svetelný objekt POLITIKUM re-definuje diskusiu o morálnej mizérii prítomnej v hodnotení morálky a morálnych kompetencií. Je to proces, keď vizuálny podnet môže podporiť v divákovi upevňovanie morálnych postojov a vnímavý návštevník  si môže dotvoriť svoj seba-obraz.

Výsledkom vnímania svetelno-grafického objektu je rozšírená schopnosť diváka používať kritické myslenie – kritické videnie pri citlivom výbere farebných a materiálových výtvarných vyjadrovacích prostriedkov.

Galéria nad schodiskom provokuje k premýšľaniu o hodnotách a postojoch „politiky“.

Róbert Makar

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!