Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 04.08.2023 - 13:51  //  aktualizácia: 04.08.2023 - 13:52  //  zobrazené: 408

Výstavba cestného spomaľovača na komunikácii pred byt. dom. Hollého ul. 743

predkladateľ: Mgr. Branislav Grimm

Interpelácia podaná na 4. MsZ:

 

Interpelácia:

Pred bytovým domom Hollého ul.743 nie je vybudovaný chodník. Občania sú nútení chodiť po miestnej komunikácii, ktorá slúži i na prejazd áut.

Z toho dôvodu žiadame komplexné vypracovanie riešenia dopravnej situácie daného úseku, ku ktorému navrhujeme:

  1. Vybudovanie cestného spomaľovača na ceste medzi bytovými domami Hollého 743, Hollého 745, Komenského 719 z dôvodu vzniku nebezpečných kolíznych situácií, ktoré vznikajú medzi chodcami a autami, ktoré vchádzajú do priestoru medzi týmito bytovými domami.
  2. Z dôvodu bezpečnosti chodcov žiadame o vybudovanie chodníka pred bytovým domom Hollého 743.

 

Odpoveď:

Mesto Senica v roku 2011 malo právoplatné stavebné povolenie na výstavbu Chodníka Hollého 743, Senica, na základe nesúhlasu občanov bytového domu č. 743 s vybudovaním chodníka, nebola stavba zaradená do investičného plánu pre nasledujúce roky. Je nutné prehodnotiť rozhodnutie občanov v danej lokalite a zo strany MsV podať žiadosť na vybudovanie chodníka, ktorá bude podložená súhlasným stanoviskom dotknutých obyvateľov. Nakoľko by sa v prípade vybudovania chodníka vyriešila dopravná situácia v danej lokalite, tak by nebolo potrebné inštalovať cestné spomaľovače.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!