Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚL 16, 2020
  • SK
Titulka   >  Kultúra
publikované: 09.12.2019 - 13:17  //  aktualizácia: 09.12.2019 - 14:04  //  zobrazené: 629

Záhorská galéria oslavuje 35 rokov

Pred 35 rokmi 14. decembra 1984 bola slávnostne otvorená Záhorská galéria, ktorej  predchádzala rozsiahla adaptácia kaštieľa Machatka. Úvodom do činnosti galérie bola výstava Umelci Záhoria. Pod týmto názvom sa výstavy organizujú v periodicky v 5-ročných cykloch. Terajšia výstava  VII. stretnutie umelcov Záhoria, ktorá bola vernisážou otvorená 6. decembra je prehliadkou  najnovšej tvorby umelcov spätých so Záhorím. Výstava potrvá do 1. marca 2020. Časť výstavy je sprístupnená aj v Základnej umeleckej škole.

Vernisáž za účasti mnohých autorov otvoril riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha (ZGJM) Roman Popelár. Vyzdvihol  zástoj galérie v kultúrno-spoločenskom živote regiónu, ktorý viacerými svojimi aktivitami aj presiahla. Kurátorsky výstavu z tvorby umelcov Záhoria  pripravil bývalý riaditeľ ZGJM Štefan Zajíček spolu s odbornou pracovníčkou galérie Danou Janáčkovou. Štefan Zajíček vyzdvihol, že galéria preukázala za tri a pol desaťročia svoju odpodstatnenosť a kontinuitu, stala významnou a neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života Senice i regiónu.  Záhorská galéria vlastní 3 238 diel, doteraz usporiadala 930 výstav, bolo reštaurovaných 41 diel.  Okrem regionálneho poslania vo svojej odbornej špecializácii organizuje ZGJM od roku 1992 celoslovenské trienále poslucháčov výtvarných  škôl Talenty, vydala 9 monografií, zorganizovala niekoľko výtvarných sympózií, množstvo rôznych podujatí, prednášok či besied či koncertov.

Na aktuálnej výstave sa predstavuje 56 umelcov 117 diel z oblasti maliarstva, sochárstva, skla, keramiky, smaltu, intermediálneho umenia, kresby, grafiky  a odborov užitého umenia, šperku, textilu, nábytkového a grafického dizajnu, knižnej ilustrácie, scénografie a umeleckej fotografie. Divácky je zaujímavo zostavená, dokumentuje rozsiahlu tvorbu, slobodné myslenie  umelcov.  Po tretí raz boli  pozvaní na výstavu aj výtvarní umelci, ktorí majú na Záhorí alebo v priľahlej myjavskej oblasti  svoje chalupy či letné ateliéry, kritériom výberu autorov je ich členstvo v profesionálnych výtvarných združeniach. „Pre výstavu  je príznačný nástup novej generácie. Charakterizuje ju široký diapazón výtvarných postupov autorov počnúc menej zastúpenými  realistickejšími názormi cez mnohotvárne znakové  a intermediálne vyjadrenia až po abstraktnejšie  fantazijné  tvorivé prístupy,“ zdôraznil Štefan Zajíček. 

Pri výročí ZGJM, ktorá oficiálne začala činnosť 1. decembra 1984 sme oslovili oboch riaditeľov, a to PhDr.  Štefana  Zajíčka, ktorý galériu po odbornej stránke pred 35 rokmi pripravoval a Mgr. Romana Popelára, ktorý na tento post nastúpil 1. mája 2019.

Štefan Zajíček poprial ZGJM mnoho úspešných projektov, ktorými oslovia odbornú i laickú verejnosť.  „Naša generácia pomaly končí a verím, že nastupujúca mladá generácia pracovníkov galérie i mladí umelci si nájdu nový pohľad na skutočnosť súčasného umenia, ale aj historického a budú mať čo povedať a ukázať verejnosti v budúcnosti. Vývoj sa zrýchľuje, nastupujú nové technológie, civilizácia sa stáva priemyselnou, plejáda IT technológií ovplyvňuje aj umenie. Verím, že odborní pracovníci nájdu cestu ako aj najnovšie umenie interpretovať divákom. Kladie to nároky na publikum, pretože sa musí vzdelávať, aby mali z návštevy nejaký úžitok. Kladie to nároky na galériu, aby to vedeli podať. To je tá výzva pre nové osadenstvo galérie, aby prinášalo nové metódy priblíženia umenia.

Roman Popelár zaželal do ďalších rokov zamestnancom galérie veľa tvorivých nápadov a  energie.Bol by som rád, keby sa vybudovalo podkrovie, na čo prisľúbil dotáciu Trnavský samosprávny kraj a urobila sa tam stála expozícia niektorého z nežijúcich klasikov, pravdepodobne Jána Mudrocha alebo Júliusa Koreszku. Dole by sa robili výstavy súčasných predstaviteľov strednej a mladšej generácie. Uvažujeme nad tým, že by  sme kaplnku vyčlenili  ako samostatný výstavný priestor, čiže mohli by tu byť paralelne dve  výstavy. Uvidíme či sa to podarí, pretože v budúcom roku by sme mali robiť rozsiahlu rekonštrukciu elektrických rozvodov, čo možno  ovplyvní náš výstavný plán  a možno sa niektoré projekty  presunú do roku 2021.“

V programe vernisáže účinkovali sestry Kurinové.

bar

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!