Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 05.04.2022 - 14:29  //  aktualizácia: 06.04.2022 - 15:59  //  zobrazené: 124

Zápis do prvého ročníka opäť za účasti detí

Budúci prváčikovia opäť zažijú zápis do školy "po starom" a budú môcť spolu s rodičmi absolvovať zápis do prvého ročníka osobne. Uplynulé dva roky bola osobná účasť detí na zápise obmedzená kvôli pandémii. Na základe rozhodnutia na porade riaditeľov na MsÚ sa zápis detí do prvého ročníka uskutoční v termíne 21. apríla 2022 (štvrtok) od 14:00h do 18:00 h.

 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť (deti narodené od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016)

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

 


Základná škola vyžaduje pri zápise:


1. osobné údaje o dieťati v rozsahu:
◾ meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),
◾ dátum a miesto narodenia,
◾ adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
◾ rodné číslo,
◾ štátna príslušnosť,
◾ národnosť.


2. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:
◾ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
◾ adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
◾ kontakt na účely komunikácie.

 

3. k zápisu treba priniesť:
◾ vypísanú prihlášku – elektronickú alebo prihlášku písomnú (dotazník)
◾ prefotený rodný list dieťaťa
◾ občiansky preukaz zákonného zástupcu
◾ splnomocnenie (v prípade neúčasti) druhého zákonného zástupcu

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!