Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 03.03.2020 - 08:16  //  aktualizácia: 03.03.2020 - 08:20  //  zobrazené: 331

Zápisnica zasadnutia MsV č. 2 zo dňa 5.11.2019

číslo: 05/2019  |  dátum konania: 05.11.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica zasadnutia z MsV č.2 zo dňa 5.11.2019

 

Program:

 

  1. Otvorenie, uvítanie.
  2. Nová parkovacia politika mesta Senica.
  3. Diskusia.
  4. Záver.


 

K bodu č. 1: 

Predseda Mgr. Peter Pastucha privítal všetkých zúčastnených členov MsV č. 2 a zároveň skonštatoval, že je toto zasadnutie uznášania schopné. Predseda uviedol program zasadnutia. Všetci prítomní s programom súhlasili a následne sa prešlo k ďalšiemu bodu zasadnutia. 

 

 

K bodu č. 2:

Pán Mgr. Pastucha uviedol skutočnosti, ktoré mu boli podané z vypracovaného dokumentu Žilinskej univerzity v Žiline. Predseda oboznámil členov výboru koľko je voľných parkovacích miest, aká je frekvencia pohybu áut na určitých parkoviskách a vysvetlil aké kategórie parkovania v meste Senica máme. Následne členovia výboru predniesli svoje názory a názory obyvateľov z mestského obvodu č. 2. Tie pán Pastucha a pán Lackovič prenesú na mestskom zastupiteľstve, kde sa bude celý problém prejednávať a riešiť. Najväčším problémom, ktorý by sme chceli v najbližšej dobe riešiť je umiestnenie označenia pri vojenských bytových domoch (žltá čiara - zákaz zastavenia/státia vo vjazdoch na parkoviská, nakoľko veľa áut stojí vo výjazdoch a ostatní obyvatelia sa nevedia dostať z parkoviska, ďalej ide o bezpečnosť - nedostala by sa tam ani RZP a hasiči). 

 

 

K bodu č. 3:

V tejto časti programu sa členovia výboru pýtali predsedu otázky, ktoré obyvatelia obvodu č. 2 mali ohľadom daní, poplatkov a výmeny osvetlenia. Ďalej predniesla členka výboru pani Kočíšková nápad na bedmintonový turnaj, ktorý by výbor oraginzoval v 1. základnej škole cez vianočné prázdniny. 

 

K bodu č. 4:

Na záver sa predseda poďakoval za spoluprácu a prítomnosť všetkým zúčastneným. 

Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina.

 

V Senici dňa 05.11.2019.           

zapísala: Kristína Pokorná

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!