Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 13.01.2021 - 09:30  //  aktualizácia: 14.01.2021 - 09:39  //  zobrazené: 256

Zimná údržba v meste Senica

S prvým snehom v meste prichádzajú aj otázky ako je samospráva pripravená na zimnú údržbu. Kedy sa sneh odhŕňa, v akom poradí sa čistia jednotlivé ulice, kde môže občan nahlásiť neodhrnutý sneh?

Zimnú údržbu a zjazdnosť komunikácií spôsobenú poveternostnými podmienkami majú  v našom meste v rukách Technické služby Senica, ktoré ju pre Mesto Senica zabezpečujú na základe zmluvy. Pri výkone zimnej údržby na komunikáciách a verejných priestranstiev ako sú chodníky a parkoviská v meste Senica sa riadia tzv. Operačným plánom zimnej údržby. V meste treba udržiavať približne 120 km chodníkov a 65 km miestnych komunikácií. Hlavné ťahy mestom, teda cesty I. triedy udržiava štát prostredníctvom Slovenskej správy ciest a cesty II. a III. triedy sú zas vo vlastníctve a správe VÚC.

V pláne zimnej údržby je okrem iného určený postup a poradie dôležitosti miestnych komunikácií pri zabezpečovaní odhŕňania snehu, ich posypu, prípadne odvozu snehu. Najvyššiu prioritu majú vždy príjazdové komunikácie k poliklinike, požiarnej ochrane, komunikácie pre mestskú hromadnú dopravu, ku školám, autobusové zastávky a prechody pre chodcov, príslušné chodníky, kde sa práce vykonávajú ako prvé. Následne prichádza starostlivosť o všetky ostatné spevnené cestné komunikácie v majetku mesta vrátane chodníkov.  Aj preto treba zohľadňovať, že sa nedá udržiavať celé mesto naraz.

Mechanizmy sa z letnej prevádzky prestrojujú na zimnú už začiatkom novembra, kedy prebieha aj inštruktáž ovládania obsluhy a preskúšanie mechanizmov. Zimnú pohotovosť majú potom TS Senica od 14. novembra do 6. marca. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok mimo určeného časového obdobia sú však pripravený operatívne zimnú údržbu zabezpečiť. 

Spoločnosť deklaruje, že má pripravených dostatok ľudí i techniky. K dispozícii okrem 5 posypových a odhŕňacích vozidiel, 3 traktorov s radlicami a 2 nakladačov majú v prípade kalamitných situácii aj mechanizmy od zmluvných partnerov. Stroje zasahujú v uliciach pri tvorení námrazy, v prípade snehu pri 5 cm súvislej snehovej prikrývke.  Územie mesta je rozdelené na viaceré úseky, ktoré majú priradené jednotlivé vozidlá a zároveň je stanovené aj poradie ich údržby.

Na vrátnici Technických služieb Senica je zriadená je 24hodinová pohotovostná služba, kde môžu občania volať  so svojimi požiadavkami na t. č.  034 / 651 3101 - 2, alebo  0917 937 928.

Mesto Senica zimnú údržbu vykonáva aj vo vlastnej réžii. V meste sú  miesta, kde sa technika nedostane. Takými sú napríklad schody, nájazdové rampy či mostíky. O tieto miesta sa, nielen čo sa týka odhŕňania snehu, rozbíjania ľadu,  ale aj zametania lístia, starajú terénni pracovníci. Momentálne má mesto k dispozícii 7 zamestnancov a 10 nezamestnaných, ktorí vykonávajú menšie obecné služby. Títo pracovníci zároveň čistia aj priechody pre chodcov na miestach, kde technika nahrnie sneh ku krajnici, aby mohli bezproblémovo prejsť aj mamičky s kočíkmi. 

 

Foto: MsÚ a Technické služby Senica

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!