Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Kultúra
publikované: 02.11.2020 - 13:56  //  aktualizácia: 02.11.2020 - 15:17  //  zobrazené: 212

ZOS vyhlásilo 55. ročník Výtvarnej Senice

Výtvarná Senica

 

Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlasuje 55. ročník regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná Senica 2020/2021. Súťaž je určená mládeži od 15 rokov a dospelým autorom a jej cieľom je poznávať, realizovať, prezentovať a konfrontovať neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitosti, vyhľadávať nové talenty, zapájať ich do súťažného zápolenia a oceňovať pozoruhodné výtvarné aktivity. Člení sa na vekovú skupinu autorov od 15 do 25 rokov a vekovú skupinu nad 26 rokov. V každej skupine sa osobitne súťaží v maľbe, v kresbe a grafike a v priestorovej tvorbe. Do kategórie insitnej tvorby, digitálnej tvorby a experimentu sa môžete prihlásiť bez rozlíšenia veku. Výtvarné práce musia byť realizované v rokoch 2017 – 2020, maximálny počet prác je 5 od jedného autora. Každý autor je povinný svoje výtvarné práce označiť identifikačným štítkom. Práce musia byť adjustované.

Do regionálnej súťaže Výtvarná Senica 2020/2021 sa môžu prihlásiť neprofesionálni výtvarníci z okresov Senica a Skalica vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra v Bratislave: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/, v časti „Chcem sa prihlásiť“. V prípade, že by elektronický prihlasovací systém nebol v najbližšej dobe spustený, môžete sa prihlásiť vyplnením písomnej prihlášky, ktorá je súčasťou propozícií. Výtvarné práce je potrebné doručiť do 13. novembra 2020 do Záhorského osvetového strediska v Senici, Vajanského ul. 19, výstava by sa mala uskutočniť v januári a februári 2021. Prosíme autorov, aby si vzhľadom na pandemickú situáciu a s ňou súvisiace opatrenia, termín doručenia výtvarných diel do ZOS dohodli na telefónnom čísle 0911 100 302.

Výtvarné diela bude hodnotiť odborná porota, ktorá najlepšie práce ocení cenami a čestnými uznaniami a vyberie diela na výstavu. Ocenené práce postúpia do krajskej súťaže Výtvarné spektrum do Dunajskej Stredy.

Celé propozície regionálnej súťaže Výtvarná Senica spolu s prihláškou a identifikačnými štítkami nájdete na stránke Záhorského osvetového strediska v Senici: https://osveta-senica.sk/, v časti „Propozície“.

Kontakt: Jaroslava Slezáková, Záhorské osvetové stredisko Senica, tel. 0911 100 302.

 

Jaroslava Slezáková

ZOS Senica

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!