Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  Podnet pre primátora

Odpadovy kontajner

Odpadovy kontajner

30.04.2019 - 17:26

Eva

Dobry deň p. primátor, Chcem sa opýtať za celý bytový dom a aj obyvateĺov Kolónie a užívateĺov kontajnerov na odpad, z akého dôvodu má prevádzka Fit Pit jeden kontajner. Dôsledkov sa obávame všetci,keďže pri tom jednom,ktorý má táto prevádzka je neustále množstvo plných odpadových sáčkov,ktoré sa do toho jendného nevmestia a tým nám hrozí výskyt nebezpečných hlodavcov. Pripájam foto a ďakujem vopred za Váš záujem a odozvu

Oficiálne stanovisko primátora

Telefonicky sme kontaktovali majiteľku prevádzky Fit.pit p. Hauser a prekonzultovali sme s ňou problém ohľadom preplnenej nádoby na komunálny odpad. P. Hauser sa ústretovo vyjadrila, že zmení vývoz predmetnej 1100 l nádoby z týždňového na vývoz 2-krát za týždeň. Zároveň však upozornila na skutočnosť, že nádoba , ktorú má objednanú a platí za jej vývoz pre prevádzku Fit-pit, je využívaná nielen pre potreby predmetnej prevádzky, ale do tejto hádžu svoj odpad aj občania z danej lokality, ktorí tu bývajú. Poprosila by teda tiež o rešpektovanie toho, že nádoba v tomto stojisku je určená prevádzke Fit-pit Senica. Odpovedala: Mgr. Tatiana Štefková, Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!