Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Podnet pre primátora

Cintorín Kunov

Cintorín Kunov

03.12.2020 - 11:51

Linda Eliašová

Vážený pán primátor, chceli by sme Vás požiadať o vysvetlenie k uvedenej skutočnosti, ktorá sa týka problému na cintoríne v Kunove. Na cintoríne ležia naši starí rodičia, rodičia, súrodenci, deti, susedia a mnohí iní ľudia, ktorí si zaslúžia našu úctu. Z každého náhrobného kameňa pozerajú známe tváre, s ktorými sa spája naše detstvo a život v tejto mestskej časti. Prebehlo veľa rokov a nikdy sme neboli viac šokovaní a znepokojení ako teraz. Od neskorého leta tohto roka sa na cintoríne v Kunove, vyskytuje úkaz, ktorý nemá s týmto pietnym miestom nič spoločné - odtlačky konských kopýt, pasúceho sa koňa. A dnes už aj na priestranstve za hrobami pripravená ohrada. Pre koho bude slúžiť sa môžeme len domnievať, keďže v minulosti sa na tomto priestranstve pásli i ovce. Predpokladáme však, že majiteľ koňa si vybudoval túto ohradu zámerne pre koňa. Tabuľa pred vchodom na cintorín jasne obmedzuje vstup - tzn. zákaz pohybu psov a iných spoločenských a úžitkových zvierat. Bohužiaľ je možné vložiť iba jednu foto, preto v prípade potreby máme k dispozícii i iné fotky, kde sú zobrazené i zvieratá. Prosíme Vás o stanovisko: Majiteľ koňa si na verejnom priestore cintorína svojvoľne zabral túto časť pozemku, kde postavil ohradu pre koňa? Alebo bolo uvedené odsúhlasené mestom Senica a mestskými poslancami? V súčasnosti považujeme toto konanie za nemorálne, neetické a veľmi nedôstojné voči nežijúcim, ale i žijúcim obyvateľom tejto mestskej časti. Veríme, že táto záležitosť bude vyriešená alebo máme v budúcnosti počítať, že takáto ohrada a pasúce sa zvieratá budú súčasťou i novej časti senického cintorína? Ďakujeme Vám a prajeme pekný deň. Obyvatelia Kunova

Oficiálne stanovisko primátora

Odpovedá JUDr. Gabriela Olejárová - Po prešetrení na mieste je situácia nasledovná: oplotenie resp. ohrada pri cintoríne na pozemku vo vlastníctve mesta sa nenachádza, ani žiadne kone. Mestská polícia bude kontrolovať či sa v areáli resp. pri areáli cintorína kone zdržiavajú a ak áno, budú situáciu riešiť.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!