Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2019 - 13:44  //  aktualizácia: 22.11.2019 - 13:44  //  zobrazené: 1962

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Slovenský hodváb Plus , s.r.o., Továrenská 532, Senica

 

Dátum začatia konania:     20.11.2019     

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 46 ks drevín v zastúpení jaseň štíhly, čerešňa vtáčia, orech kráľovský, breza previsnutá, borovica lesná, borovica čierna, javor jaseňolistý, smrek obyčajný, lipa malolistá, vŕba biela, buk lesný, smrek omorikový, borovica hladká a 1194 m2 krovín v zastúpení tavolník sivý, nátržník krovitý, borievka rozprostretá,  bršlen japonský, vtáči zob obyčajný, sumach pálkový, zemolez kapucňový,    čerešňa vtáčia, jaseň štíhly, ruža šípková, baza čierna, hloh obyčajný, jarabina, drieň, brečtan.

Dotknuté územie :

Pozemky žiadateľa a Lidl Slovenská republika, v.o.s. na Továrenskej ul., časť bývalého areálu Slovenského hodvábu, pred prevádzkovou budovou SAD a okolie predajne Lidl, parcely č. 3110/133, 3095/4, 3094/1, 2596/1 v k.ú. Senica

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    21.11. – 28.11.2019.

 

 

 

 

V Senici   21.11.2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!