Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Odstávky elektriny a vody
publikované: 04.11.2019 - 10:32  //  aktualizácia: 04.11.2019 - 10:38  //  zobrazené: 2662

Dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu - november 2019

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §32 ods.7 bod b) Vám oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu.

  • 20.11.2019 od 7:30 hod do 14:00 hod

Miesto prerušenia: Senica - Priemyselná ulica

Oblasť bez vody:  Ulica Priemyselná - od Dlhej po Mliekáreň Havran - znížený tlak z dôvodu odstavenia prívodu DN 200 na Priemyselnú ulicu z IBV Záhrady.(napojenie IBV Topoľová II.etapa)

 

Dovoľujeme si požiadať odberateľov v dotknutej oblasti o kontrolu vodovodných uzáverov vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripraviť primerané zásoby vody.

 

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak oprava daného úseku verejného vodovodu je potrebná z dôvodu poruchovej udalosti, ako aj z dôvodu zabezpečenia požadovanej kvality dodávanej pitnej vody. V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody, môžete kontaktovať Poruchový dispečing BVS, a.s. s 24-hodinovou prevádzkou na bezplatnom
telefónnom čísle 0800 121 333.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!