Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.11.2019 - 16:13  //  aktualizácia: 20.11.2019 - 16:22  //  zobrazené: 2302

Oznámenie o začatí stavebného konania - Zaslučkovanie 400 kV vedenia V424 do ESt Senica

Oznámenie o začatí stavebného konania  

/ Po ľa § 61 ods.2  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov  verejnou vyhláškou -  a upustenie od ústneho pojednávania.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!