Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.10.2019 - 08:46  //  aktualizácia: 24.10.2019 - 08:48  //  zobrazené: 3540

Oznámenie výsledku výberového konania

 

 

Oznámenie výsledku výberového konania

 

V zmysle § 5 ods. 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberová komisia oznamuje výsledok výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Mestského úradu v Senici.

V termíne do 27. septembra 2019, ktorý bol stanovený ako termín podania prihlášok, sa prihlásili piati uchádzači.

Výberová komisia podľa § 5 ods. 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. štyroch uchádzačov v dostatočnom predstihu pozvala na osobný pohovor dňa 17. 10. 2019, zúčastnili sa traja.

Výberová komisia zhodnotila predložené doklady troch uchádzačov, ich osobnú prezentáciu a ústne odpovede na otázky členov výberovej komisie a určila víťaza výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Mestského úradu v Senici, ktorým je

Ing. Renáta Hebnárová

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v.r.

primátor mesta Senica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!