Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 30.04.2018 - 10:40  //  aktualizácia: 14.06.2018 - 10:53  //  zobrazené: 1644

Pracovné stretnutie projektových tímov projektu Česká cesta

V utorok 24. apríla na Mestskom úrade v Senici stretli členovia projektových tímov a odborní garanti v súvislosti s realizáciou projektu Česká cesta, spolufinancovaného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Predmetom tohto cezhraničného stretnutia bolo oboznámenie sa so stavom prác oboch strán na projekte, zjednotenie cezhraničných prierezových tém pripravovaných expozícií a stanovenie si plánu aktivít na najbližšie obdobie.

Delegáciu z českého partnerského mesta Klobouky u Brna privítal na MsÚ primátor mesta Branislav Grimm. Členov českej delegácie predstavil starosta českého mestečka Zdenek Lobpreis, ktorý zároveň poďakoval mestu Senica, že si vybralo tak malé mesto, akým Klobouky u Brna s 2400 obyvateľmi je, za partnera.  V úvode stretnutia sa doriešili niektoré administratívne veci. Jednou z nich bolo stavebné povolenie na opravu zámočku, v ktorom sídli jedno z najstarších múzeí v Južných Čechách. Kým Klobouky u Brna budú múzeum rozširovať, v Senici vznikne úplne nové múzeum. Zároveň sa obe strany projektových manažérov navzájom informovali o absolvovaných školeniach, o prípravách verejných obstarávaní, či o kontrolách pred obstarávacím procesom a príprave monitorovacej správy, ktorú treba predkladať každého štvrť roka.

Potom už sa dostali k slovu odborníci – historici, ktorí predstavili svoje predstavy  o obsahu expozícií oboch múzeí. Na oboch stranách sa každý z historikov venuje určitej oblasti. Na českej strane by  nová expozícia mala byť venovaná najmä významným  osobnostiam, kde našli previazanosť na Slovensko napr. v osobe prvého ČSR prezidenta Tomáša Garyka Masaryka, ktorý tu navštevoval svojich rodičov. Senické múzeum bude tvoriť niekoľko expozícií. Víziu senického múzea predstavil hlavný koordinátor historikov Vladimír Petrovič. Zdôraznil jeho potrebu a tiež previazanosť oboch miest prostredníctvom českej cesty, keďže týmto územím viedla ako obchodná, kráľovská či vojenská cesta. Prínos tohto projektu vidí aj v zbližovaní ľudí a regiónov. Vladimír Petrovič sa  pri tvorbe expozícií venuje obdobiu od stredoveku po novovek. Archeologickú časť múzea v Senici prostredníctvom vizualizácií expozície predstavil Tomáš Motus.  V tejto časti by mali byť vystavené archeologické nálezy, ktoré sa v Senici našli v poslednej dobe, ako aj hrobka z unitickej kultúry. Ďalšia časť senického múzea má byť venovaná rodu  Vagyonovcom, obdobiu 1. republiky, Sokolom a histórii budovy, ktorú spracúva Martin Hoferka zo Záhorského múzea v Skalici.

Dominantným exponátom múzea v Senici bude aj maketa historického centra mesta, z ktorej hotovú časť si projektové tímy mohli na stretnutí pozrieť. Tento model v mierke 1:200 bude mať rozmery  6x4,5 m m a je realizovaný ako skladačka, teda bude môcť  byť dočasne zapožičaný aj do partnerského mesta.

Projektové tímy sa na tomto stretnutí dohodli  aj na termíne verejnej prezentácie projektu. V Senici sa táto prezentácia bude konať v lete 2018. Tu sa obyvatelia dozvedia nielen ako sa bude budova Sokolovne rekonštruovať, ale prostredníctvom prezentácie spoznajú tiež partnerské mesto Klobouky u Brna a zároveň historici z oboch miest predstavia obsah obidvoch múzeí. Obe múzeá pri tvorbe expozícií počítajú s tým, že niektoré časti budú vytvorené tak, aby sa dali dočasne premiestniť  aj do partnerského múzea. Senické časti expozícií si tak budú môcť pozrieť obyvatelia Klobouk a naopak, a tak múzeá budú zbližovať ľudí z partnerských miest a regionóv.

Projektové tímy sa budú stretať približne každé 3 mesiace. Zrekonštruovaná budova Sokolovne a mestské múzeum by malo byť otvorené vo februári 2020.

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!