Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 07.03.2008 - 12:45  //  aktualizácia: 07.03.2008 - 12:45  //  zobrazené: 1215

Prezentácia školského zákona

Sample Image Primátor mesta Ľubomír Parízek prijal 3. marca na  Mestskom úrade  štátnu tajomníčku Ministerstva školstva Bibianu Obrimčákovú a poslanca NR SR Juraja Horvátha. Potom sa  štátna tajomníčka stretla  s riaditeľmi materských, základných a stredných škôl zo Senice, ktorým predstavila návrh zákona o výchove a vzdelávaní, tzv. školský zákon (ten už medzitým vláda schválila).

„Základnými prvkami reformných zmien, ktoré bude riešiť navrhovaný zákon je, že výchova a vzdelávanie v školách sa bude uskutočňovať  prostredníctvom 2-úrovňového výchovno-vzdelávacieho programu. Pre školy určí  štát povinný obsah výchovy a vzdelávania prostredníctvom   štátneho vzdelávacieho programu. Profilácia školy bude vyjadrená školským vzdelávacím programom a škola si ho vytvorí podľa svojho zámeru, kvalifikovanosti či materiálno-technického vybavenia“, povedala na úvod prezentácie štátna tajomníčka.
K novinkám okrem iného  patrí zníženie maximálneho počtu detí a žiakov v triedach,  zavedenie výučby prvého cudzieho jazyka od 3. ročníka a druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka  základnej  školy.
Navrhovanou legislatívnou zmenou  sa zabezpečí bezplatná  výchova a vzdelávanie 5-ročných detí v materských školách v poslednom roku pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Podľa návrhu sú zaradené materské školy, jazykové školy, základné umelecké školy so sústavy škôl a konzervatória ako samostatný  prvok školskej sústavy.
Riaditelia si vypočuli aj informáciu o pripravovanom  zákone o odbornom vzdelávaní a o postavení pedagogických zamestnancov, kde cieľom je predovšetkým zobjektívniť financovanie a ďalšie vzdelávanie pedagógov s tým,  že každý pedagóg, ktorý na sebe pracuje a stará sa o svoj ďalší rast, bude adekvátne finančne ohodnotený.
Na záver svojej návštevy v Senici sa štátna tajomníčka Ministerstva školstva B. Obrimčáková, poslanec NR SR J. Horváth a primátor Senice Ľ. Parízek  stretli aj so Študentským parlamentom mesta.
bar

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!