Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 17.04.2023 - 08:22  //  aktualizácia: 17.04.2023 - 08:32  //  zobrazené: 648

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu zo dňa 6. 4. 2023

číslo: 4/2023  |  dátum konania: 06.04.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 4/2023

zo zasadnutia komisie športu, dňa 6. 4. 2023

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

Program:           1. Otvorenie

                           2. Stretnutie so športovými klubmi

3. Záver

 

K bodu č. 1

 

V úvode rokovania predseda komisie P. Hutta privítal členov komisie športu.

 

K bodu č. 2

 

            Hlavným bodom programu bolo pokračovanie stretnutia so zástupcami športových klubov a TJ pôsobiacimi v meste Senica. Vopred boli všetkým zaslané dotazníky s 15-timi otázkami,  ktorých cieľom bolo získať základné informácie o ich činnosti.

           

            Druhého stretnutia sa zúčastnilo 5 zástupcov športových klubov, zámerom bolo opätovne získať čo najviac relevantných informácií, ktoré budú nápomocné pri myšlienke vytvorenia  spravodlivejšej podpory činnosti jednotlivých športových klubov v meste Senica a pri procese vytvorenia možného MŠK - mestského športového klubu, ktorý by zastrešoval činnosť viacerých  klubov pôsobiacich v Senici.

 

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia za: Plavecký klub Záhorák, tanečnú skupinu SONNY, Byt-centrum stolný tenis, Tenisový klub Senica, Volejbalovú mládež Senica.

 

Informácie, ktoré komisia športu získala, poslúžia na vytvorenie nového modelu financovania a podpory športových klubov. Vytvorený model bude predložený na ďalšie rokovania s vedením mesta, poslancami, zástupcami klubov.

 

K bodu č. 3

           

Predseda komisie poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Erika Mášiková                                                                     

 

Mgr. Peter Hutta

predseda komisie športu

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!