Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, MÁJ 20, 2024
Titulka   >  Podnet pre primátora

Parkovacie miesto

Parkovacie miesto

19.11.2021 - 13:39

Juraj Gabčo

Dobrý deň, p. primátor, chcel by som sa Vás spýtať, či si za 250€ nezaslúžime 1x za rok premaľovať parkovacie miesto. Keď sa niektoré miesto zrušilo, do 3 dní už bolo zamaľované, aby sa na ňom mohli vyberať pokuty za nekúpenú parkovaciu známku. My čo sme si miesto riadne zaplatili sme ostali bez riadneho označenia. Blíži sa zima a keď sa nám na zaplatené miesto niekto postaví, MP povie, že nemáme poriadne označené miesto. Keď sme tam mali tabuľky s číslom, tak ich vytrhali, že tam nemôžu byť. Týmto Vás žiadam o nápravu a riadne označenie parkovacieho miesta. Určite píšem za viacerých, ktorí tam máme zaplatené parkovacie miesto. S pozdravom Juraj Gabčo

Oficiálne stanovisko primátora

Odpovedala Ružena Karasová, Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ: Každoročne v mesiaci júl-august je vykonávaná kontrola vodorovného dopravného značenia na parkovacích miestach zaradených do systému trvalého parkovania v meste. Aj tento rok bola táto kontrola vykonaná a bolo konštatované, že je vodorovné dopravné značenie na týchto parkovacích miestach dostatočné a vyhovujúce, a preto neprišlo k jeho obnove. Čo sa týka Vašej požiadavky obnoviť vodorovné dopravné značenie na Vašom parkovacom mieste, v súčasnej dobe nie je možné toto vykonať z dôvodu zlých a nevhodných poveternostných podmienok. Vo Vašom prípade je nám ľúto, že ste o uvedené požiadali až v tomto období.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!