Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Podnet pre primátora

Dlhodobý problém ohrozovania garáží na ulici od križovatky Továrenská ul. k ulici popri býv. SH Senica,

Dlhodobý problém ohrozovania garáží na ulici od križovatky Továrenská ul. k ulici popri býv. SH Senica,

26.01.2023 - 19:36

Igor Lebiedzik

Dobrý večer. Chcel by som upozorniť na dlhodobý problém na ulici od križovatky Továrenská ul. k ulici popri býv. SH Senica, kde sú na pravej strane postavené garáže a na ľavej štyri paneláky. Jedná sa o dreviny, kríky a najmä stromy, ktoré zasahujú konármi nad strechy uvedených garáží. Mnohé z nich sú napadnuté škodcami (napr.orechy). Je nevyhnutné posúdiť nebezpečenstvo padajúcich suchých konárov a lístia, ktoré sa usadzuje na povrchu striech a poškodzuje ich odolnosť voči poveternostným podmienkám (dážď, sneh...). Týmto Vás zdvorilo žiadam o riešenie problému a využiť servis právnickej osoby, ktorá vykonáva v súčasnosti tieto práce v Senici. Ďakujem.

Oficiálne stanovisko primátora

Pracovníci Oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ v Senici vykonali ohliadku lokality a zistili, že vzhľadom na rozsah porastu drevín, ktoré za garážami rastú, bude potrebné vydanie súhlasu na ich odstránenie. Najskôr musí byť vybavené povolenie na výrub, následne bude vykonanie výrubu zaradené do harmonogramu prác.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!