Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.10.2023 - 09:26  //  aktualizácia: 24.10.2023 - 09:27  //  zobrazené: 310

Obnova náterov na parkoviskách v obvode č. 4

predkladateľ: Branislav Grimm

Interpelácia podaná na 6. MsZ:

Interpelácia:
Vykoná mesto Senica obnovu náterov na parkoviskách v obvode č. 4 a v akom časovom horizonte?
 

Odpoveď:
V období do konca roka 2023 by sme chceli mať spracované podklady na zosúladenie dopravného značenia v zmysle nových technických predpisov. Táto dokumentácia bude následne poslaná na ODI Senica a po jej odsúhlasení zrealizujeme úpravy na všetkých dotknutých parkoviskách v meste Senica (vodorovné aj zvislé dopravné značenie). Predpoklad realizácie je v priebehu budúceho roka. Značenie, ktoré je treba obnoviť riešime priebežne počas roka so zmluvnou spoločnosťou.  
Vypracoval: Ing. Ferdinand Bartal
 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!