Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.10.2023 - 09:43  //  aktualizácia: 24.10.2023 - 09:48  //  zobrazené: 338

Kosenie okolo cyklotrasy popri plote SH

predkladateľ: Ľubica Krištofová

Interpelácia podaná na 6. MsZ:

Interpelácia:
Kosenie okolo cyklotrasy popri plote SH resp. chodník SH Továrenská-Kolónia?
 

Odpoveď:
Žiaľ, kosba pozemkov 3. osôb bez súhlasu vlastníka alebo platného záväzného dokladu, že preberáme danú kompetenciu nie je možná. Tiež to podlieha zadaniu novej výmery na kosbu pre súťažou vybranú firmu mimo dohodnutej výmery v zmluve. A rovnako je daná aktivita podmienená aj alokovanými finančnými prostriedkami. Vlastník je v pravidelných intervaloch, oddelením životného prostredia, vyzývaný na vykosenie svojich parciel.  
Vybavuje: Ing. Mária Gavorová,PhD.
 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!