Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 08.04.2019 - 11:55  //  aktualizácia: 09.04.2019 - 08:27  //  zobrazené: 1048

Medzinárodné cvičenie dobrovoľných hasičov, jednotiek CO a SČK Senica

Preveriť pripravenosť a vzájomnú súčinnosť dobrovoľných hasičských jednotiek, jednotiek civilnej ochrany a Slovenského červeného kríža, bolo cieľom medzinárodného cvičenia s názvom Rádioaktívna obálka na vode, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 6. apríla. Cvičenie sa odohralo v Zariadení sociálnych služieb Senica a bolo zamerané na ochranu zariadenia pred povodňou, evakuáciu klientov a vyhľadávanie obálky, ktorá bola znehodnotená rádioaktívnym žiarením.

Cvičenie malo medzinárodnú účasť. Okrem domácich dobrovoľných hasičov zo Senice sa ho zúčastnili aj hasičské jednotky z  Koválova, Smrdák, Dojča, Podbranču – Dolná Dolina, Tomášova, Zálesia a pozvanie prijali aj členovia SDH Svatobořice Mistrín a hasiči zo srbského mesta Pivnice. Okrem hasičských jednotiek bola do cvičenia zapojená aj Dobrovoľná jednotka CO pre potreby okresov Senica a Skalica, SČK Senica a súčinnosť robila Mestská polícia Senica.

Jednotlivé záchranné zložky si vyskúšali nasledovný scenár:  

Na základe dlhodobej predpovedi počasia a správcu drobného vodného toku vyhlásil primátor mesta Senica Martin Ďžačovský III. stupeň povodňovej aktivity. Najkritickejšia situácia pre mesto Senica nastala na vodnom toku Teplica, v Mestskom parku, kde hrozilo odtrhnutie mosta a následné zatopenie Zariadenia sociálnych služieb. Primátor mesta preto  na základe protipovodňových opatrení vyhlásil poplach miestnemu dobrovoľnému hasičskému zboru a informoval riaditeľku zariadenia sociálnych služieb. Vzniknutú nepriaznivú situáciu využil jeden psychicky narušený klient zariadenia a oznámil riaditeľke, že v objekte stratil obálku, v ktorej sa nachádza rádioaktívny žiarič. Dobrovoľný hasičský zbor na základe internej spolupráce pozval ďalšie hasičské jednotky z okrsku Senica a iné spriaznené hasičské jednotky. Povodňové zabezpečovacie práce vykonávali hasičské jednotky s prostriedkami z projektu aktívnej povodňovej ochrany. Na ľavom brehu rieky Teplica postupne vybudovali protipovodňovú ochranu z protipovodňových zábran. Súčasne sa vykonávala aj evakuácia objektu. Tá bola sťažená o vyhľadávanie obálky, ktorá mohla byť znehodnotená rádioaktívnym žiarením.

Počas cvičenia si hasiči vyskúšali stavbu protipovodňovej zábrany. Ide o oveľa rýchlejší, efektívnejší a nenáročnejší spôsob ochrany v porovnaní s použitím napríklad vriec s pieskom. Jednotlivé valce takejto ochrany možno spájať nielen za seba, čím vzniká potrebná dĺžka koryta, ale dajú sa skladať aj na seba ako pyramída, čím zadržia viac vody.

Pri evakuácii osôb zo ZSS museli hasiči použiť rôzne únikové cesty. Zároveň mali nasimulovanú sťaženú situáciu, keď v objekte bolo 80% osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Následne si museli poradiť so situáciou, keď jeden z klientov uviazol v kúpeľni na druhom nadzemnom podlaží a nebol schopný evakuácie po únikových cestách, a tak na jeho záchranu museli použiť balkónový otvor.

Nakoľko sa v objekte nachádzala obálka, ktorá bola nezhodnotená rádioaktívnym žiarením, každá evakuovaná osoba prešla kontrolným pásmom a bola kontrolovaná dozimetrom. Po kontrole boli evakuované osoby presunuté do zhromaždiska, kde im  SČK Senica poskytol starostlivosť a pripravil ich na transport do iného zariadenia sociálnych služieb.

Veliteľ DHZ Senica Milan Černák po cvičení netajil spokojnosť a zhodnotil, že všetky stanovené ciele boli splnené. Podľa jeho slov takéto cvičenia  slúžia okrem precvičenia si simulovaných situácií a vzájomnej súčinnosti jednotlivých zložiek aj na nadviazanie kontaktov a družieb pre ďalšiu spoluprácu.

Na cvičení neboli použití klienti zariadenia, ale figuranti – dobrovoľníci. Klienti boli v tomto čase sústredení na jednom poschodí a boli pod dozorom personálu.

 

Foto: Tomáš Tóbik

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!